Haifa-University

עבודת תזה: "זהות דתית וזהות מינית הומוסקסואלית"

עבודת תזה כמותנית שבודקת מה ההשפעה של הקונפליקט הזהותי בקרב הומוסקסואליים דתיים בישראל על בריאותם הנפשית, ומהם דרכי ההתמודדות שבהם הם משתמשים, וכמו כן המחקר בודק מה ההבדלים בבריאות הנפשית של הומואים דתיים אל מול הומואים חילוניים

בלוג מים רבים

בלוג ערב אור

בלוג החצי השני

בלוג על האובניים

בלוג ארונות נפתחים

בלוג דבר תורה לפ"ש

שאל את הרב

הלכה

כל-מיני

מעלעלון - הומוסקסואליות בעיתונות המגזרית