ישי מאיר

לכנות אנשים כ"סוטים" זוהי הלשון המביעה כבוד ואהבה?

"אותם רבנים שתומכים בדבריך מדברים על סתימת פיות ועל הצורך של רבנים לדבר בצורה חדה ונוקבת ולא לעגל פינות, והכול כמובן 'מתוך אהבה וכבוד' – כמו שהופיע בהודעת התמיכה. אבל האם לכנות אנשים בשם "סוטים" זוהי הלשון המביעה כבוד ואהבה? * ישי מאיר, הומו דתי, בטור תגובה לרב יגאל ולרבנים שחתמו…

בלוג מים רבים

בלוג ערב אור

בלוג החצי השני

בלוג על האובניים

בלוג ארונות נפתחים

בלוג דבר תורה לפ"ש

שאל את הרב

הלכה

כל-מיני

מעלעלון - הומוסקסואליות בעיתונות המגזרית