"חייבים להחזיר מלחמה במלחמת הדעות"

כך הסביר עורך בשבע מדוע העיתון עוסק בנושא ההומוסקסואלי (עולם קטן), וגם: על הומואים ופרוגרסיביות (מוצש), על משטרת הרגשות (בשבע), על ימינה ודעת הח"כים שלה על הנושא ההומוסקסואלי (שביעי), על דאג הגאווה (עולם קטן) - מעלעלון של פרשת שלח לך

בלוג מים רבים

בלוג לילות כימים

בלוג שמע קולנו

בלוג ארונות נפתחים

בלוג דבר תורה לפ"ש

שאל את הרב

הלכה

כל-מיני

מעלעלון - הומוסקסואליות בעיתונות המגזרית