"במצבך, אי אפשר לשלול ממך את האפשרות לחיות בחיים משותפים עם בן זוג"

מה הפתרון ההלכתי להומו שאינו נמשך לנשים כלל, אינו יכול להתחתן עם אישה, כבר עבר טיפולים, בכה, צם, התענה, התפלל, צעק וזעק, ניסה ולא הצליח. האם נזירות היא אכן פתרון הגיוני? האם אין דרך אחרת? * הרבנים פאוסט, אפרתי, הראל, שרלו ולוביץ משיבים, ואחד מהם אומר מפורשות את מה שמופיע בכותרת…

בלוג מים רבים

בלוג לילות כימים

בלוג ארונות נפתחים

בלוג דבר תורה לפ"ש

שאל את הרב

הלכה

כל-מיני

מעלעלון - הומוסקסואליות בעיתונות המגזרית