דיון בטענות בעד ונגד נישואים חד מיניים

האם המדינה צריכה להתיר נישואים חד-מיניים? בשם איזה ערך הסיבה היא לא? מהן גבולות החירות והחופש של הפרט? מדוע אי אפשר לטעון שהומוסקסואליות אינה טבעית? הרב יואחי מקבילי מסביר את תפיסת עולמו בנושא לפי גישת הרמב"ם

בלוג מים רבים

בלוג לילות כימים

בלוג ארונות נפתחים

בלוג דבר תורה לפ"ש

שאל את הרב

הלכה

כל-מיני

מעלעלון - הומוסקסואליות בעיתונות המגזרית