בשבוע הבא: בלוג חדש ומיוחד באתר כמוך

בכל שני וחמישי בשבוע נעלה לאתר רשומה חדשה בבלוג "משכני אחריך" – ביום שני רשומה מאת משה וביום חמישי רשומה מאת אריה. השניים יכתבו על נושאים הקרובים ללבם, כל אחד מן הזווית שלו וכל אחד בסגנון שלו. הם גם יתכתבו זה עם זה, יחלקו זה על זה, יסכימו זה עם זה, יאירו זוויות שונות באותו הנושא, וידונו זה עם זה