פרופ' טוביה פרי – פסיכולוג קליני; המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן

"אני מבקש לברך את חברי הארגון בהמשך פעילות ברוכה ומוצלחת. ארגון כמוך מנסה לסייע גם בחיפוש פתרונות ואפשרויות בתוך המסגרת ההלכתית ובתוך המסגרת הקהילתית הדתית לאנשים הנמשכים לבני מינם"