הרב פרל: "השר אינו יכול לקבוע ליחיד את מה שהוא"

"המדינה, שריה ויועציה וכל מנגנוניה, אינם יכולים ואינם רשאים לקבוע ליחיד ולקהילה את מה שהיא", כתב הרב בני פרל, ר"י בר אילן, והוסיף: "המדינה צריכה לספק את הצרכים הפיזיים שלמענם היא קיימת ולהפסיק להתעסק בניסיון לקבוע את זהותם ואורחות חייהם של אזרחיה"

ד"ר שטבון: "לטפל בהומוסקסואליות כמו בכל מחלה אחרת"

חבר מועצת עיריית נתניה, ישראל שטבון ("הבית היהודי"), אביו של ח"כ יוני שטבון, נחוש לבטל את מצעד גאווה בעיר: "אף שאני רופא ואני עוסק במדע, בלי לפגוע באותם אנשים, צריך לעזור להם. במקום להגיד שיש בעיה – הפכנו את היוצרות"