מיוחד: "יש כאלה שמסירים את הכיפה משום חילול ה'"

לפני 24 שנים, בתשנ"ג-1993, פורסם "כקולמוס בשפופרת" – ריאיון עם נ' שריכז את החוג להומואים דתיים. אפשר לקרוא על המפגשים הממוסדים הראשונים של ההומואים הדתיים, על הלבטים שלהם, על היחס של הרבנים, על תפיסות העולם שרווחו אז ועל ניסיונות ההתמודדות