תוכן העניינים של הספר ארון בתוך ארון

הספר מחולק לארבעה שערים: בשער הראשון מובאת סקירה תאורטית הכוללת את העמדות המערביות-חילוניות, בשער השני מובאים סיפורם האישיים של תשעה הומואים ולסביות דתיים, בשער השלישי יש סקירה של העמדות ההלכתיות-דתיות והתפתחות השיח הרבני מהתוקפת המקרא ועד כתיבת הספר, ובשער הרביעי מוצגת שיטת הניתוח הפרשני של הראיונות