תוכן העניינים של הספר ארון בתוך ארון

הספר מחולק לארבעה שערים: בשער הראשון מובאת סקירה תאורטית הכוללת את העמדות המערביות-חילוניות, בשער השני מובאים סיפורם האישיים של תשעה הומואים ולסביות דתיים, בשער השלישי יש סקירה של העמדות ההלכתיות-דתיות והתפתחות השיח הרבני מהתוקפת המקרא ועד כתיבת הספר, ובשער הרביעי מוצגת שיטת הניתוח הפרשני של הראיונות

ידיים מרכיבות פזל

הפתרון של אדמיאל קוסמן להומוסקסואליות

כתבה ישנה ובה ריאיון עם אדמיאל קוסמן, משורר ישראלי, פרופ' למדעי היהדות באוניברסיטת פוטסדם, והמנהל האקדמי של המכון להכשרת רבנים רפורמיים בברלין. בריאיון שוטח קוסמן, נולד בבית דתי לאומי ועבר לעולם הרפורמי, את תפיסת עולמו בכל הקשור להומוסקואליות