"אם רבנים באמת היו רוצים הם היו מפרשים מחדש את איסור משכב זכר" – האומנם?

פעמים רבות נשמעת הטענה בכותרת, בתוספת תקדימים כמו מכירת חמץ, פרוזבול ועין תחת עין. הרב יוני רוזנצוויג, לשעבר ר"י "שבות ישראל', במאמר בלעדי לכמוך ובו הוא דן בנושא: האם אפשר לפרש מחדש את פסוקי התורה האוסרים על משכב זכר, מהי דרכם של חז"ל בהוצאת הכתוב מפשטו, האם יכולה התורה להשתנות ועוד

ההומוסקסואליות, ההלכה והעבודה הסוציאלית

מה תפקידו ותחומי אחריותו של העובד הסוציאלי הדתי כלפי הפונה ההומוסקסואל? מי זכאי לטיפול סוציאלי קודם – קטינים ולסביות או הומואים? האם טיפול יכול לשנות נטייה מינית? לפניכם מאמר אקדמי שנכתב לפני 35 שנה והמציג את התפיסה בימים ההם: הומוסקסואליות היא מחלה המעוררת רחמים כלפי הסובלים ממנה, הומואים הם סוטים

בעז קולומבוס בשיחה על מדיניות החמ"ד בכל הקשור להומוסקסואליות

האם לסלק תלמיד הומו מהישיבה? האם להשאיר אותו בתנאי פנימייה? האם מותר לשתף את הוריו? מה מדיניות החמ"ד בכל הקשור להומוסקסואליות? מפקח החינוך הדתי באגף ההתיישבותי של משרד החינוך, בעז קולומבוס, בהרצאה בנושא

עבודת תזה: "זהות דתית וזהות מינית הומוסקסואלית"

עבודת תזה כמותנית שבודקת מה ההשפעה של הקונפליקט הזהותי בקרב הומוסקסואליים דתיים בישראל על בריאותם הנפשית, ומהם דרכי ההתמודדות שבהם הם משתמשים, וכמו כן המחקר בודק מה ההבדלים בבריאות הנפשית של הומואים דתיים אל מול הומואים חילוניים

הרב קלנר על הומוסקסואליות: "פרוורסיה", "סטייה", "תופעה לא נורמלית", "מחלה"

בשיעור שמסר בישיבה בעלי, אומר הרב יוסף קלנר, מרבני המכינה, כי הומוסקסואליות היא "תופעה לא נורמלית. זוהי מחלה. האנשים האלה הם חולים, הם חולי נפש. הם נולדו ככה? זה לא עושה אותם ללא חולי נפש. גם בלי קשר לתורה, מבחינת עובדתית זוהי סטייה". השיעור מספק הצצה נדירה למשנה הסדורה של הרב בנושא וכן לתפיסת העולם של מכינת עלי את הסוגיה. השיעור הורד מאתר המכינה בעקבות הפרסומים