מכתב גלוי לח"כים המיועדים של הבית היהודי

בפעם הראשונה זאב שביידל שוקל שלא להצביע ב' בקלפי אלא לליכוד. אבל הוא אינו אומר נואש ומאמין כי "קבוצה שלפני שנים אחדות נאבקה למען תושבי גוש קטיף תחת הססמה 'אחים לא מפקירים' לא תפקיר גם את האחים שיש להם שוני מסוים מהרוב, ושמספרם בערך כפול ממספר עקורי גוש קטיף. אנחנו לא 'זר' ו'אחר' שונה ומסתורי, אלא חלק מכם. אחים ממש"