דבר תורה לפרשת בֹּא

מדוע נגאלו ישראל ממצרים? שלוש שיטות במדרש החוזר על מוטיב דומה "הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט ב…", אבל בכל פעם יש שוני בתוכן ההבטה – פעם בחשבונותיכם, פעם בעבודה זרה ופעם במעשים הרעים. מה פשר השינוי ומה זה קשור להומואים דתיים? * שמוליק בדבר תורה לפרשה

שלושה ספרים נפתחים – דברי חיזוק לר"ה

3 אפשרויות ניצבות בפני חנן: לחיות עם גבר, להישאר רווק, לחיות עם אישה. חנן בוחר בדרך הקשה. המאכזבת לעתים. מלאת המהמורות, ועם זאת הרצופה בניצוצי אור של הצלחות קטנות-גדולות, של אהבה גדולה הכאילו דוחפת ואומרת לו – תמשיך! אל תיפול