ד"ת לפורים

מתי אנחנו מתעוררים מהשינה? רק כשמעירים אותנו חזק, כשאנחנו מקבלים זרם של מי קרח לפנים. אך לפני כן כיף לנו להתכרבל בשמיכה הנוחה של הגלות. רק גזרת ההשמדה הביאה לימי הצומות וזעקתם שנקבעו לדורות. היום? האם למדנו את לקח הגלות? חנן בדבר תורה לפורים