ד"ת לפרשת ויחי

הבור שממנו טיפס יוסף נמצא בקרבנו דרך קבע: הכעס, השליליות, היכולת לנטור טינה על פני מחילה והשלמה – כולן דרכים העומדות בפנינו בכל יום, ושלנו ההחלטה על הדרך שעלינו לעבור כדי לטפס ממנו ואם ברצוננו להידמות ליוסף או לאחיו. אייל בדבר תורה על הפרשה