מחקר: התמודדות דתית ובריאות נפשית בקרב הומואים יהודים דתיים בישראל

מהי מידת ההומופוביה המופנמת של הומואים דתיים? האם קבלת הנטייה המינית של הומואים דתיים רבה יותר בקרב המשפחה או החברים? האם הקשרים החברתיים ההומוסקסואלים של הומואים דתיים רבה יותר דרך האינטרנט או דרך קבוצות חברתיות? * עבודת תזה שהוגשה באונ' תל אביב. פרסום פומבי ראשון!

היחס להומוסקסואליות מצד הנצרות, פילון ויוסף בן מתתיהו

כיצד הנצרות הקדומה והתרבות ההלניסטית ראו את איסור ההומוסקאליות? סקירה של היחס להומוסקסואליות בספרות הנצרות הקדומה, בכתבי פילון ובכתבי יוסף בן מתתיהו * פרק שלישי מעבודת התזה "הומוסקסואליות במקורות התלמודיים"