מסר אל אחיי הנשואים

יהושע הגיע להכרה המוחלטת והוא יוצא במסר אחרון, ככל הנראה, למי שנמצא במצב המורכב שלו: אם אתם שרוצים לשמר את משפחתכם ולהוסיף לה דבק ואהבה אתם חייבים לוותר לגמרי על כל אחיזה בנטייה, אפילו אם היא רק בדמיון ובוודאי אם היא במעשים. אין מקום לזיופים, אין סובלנות לפסיחה על שני הסעיפים * טור פרידה. או שלא