ד"ת לפרשת האזינו | דבר תורה לפ"ש

מה הקב"ה מצפה מאתנו לזכור מהשירה המופיעה בהאזינו? טל בדבר תורה לפרשה

הקב"ה מצווה את משה לשים את שירת האזינו כעדות לבני ישראל, אשר לא תשכח מפי זרע ישראל. מה יש בעדות הזו? מה הקב"ה רוצה שנזכור?

השירה מדגישה את ההבדל הבולט בין החסדים והטובות שעשה השם יתברך עִם ישראל ובין חטאי עַם ישראל (עבודה זרה. לפי רש"י – אף משכב זכר וכשפים). רשימת העונשים שעם ישראל מקבל ארוכה, עד כמעט כיליון.

ניתן לקרוא את השירה ולא לשים לב לדברי הנחמה של הקב"ה (אשר מופיעים בקצרה בשירה, יחסית לכמות העונשים): חצי כָּלים והם אינם כָּלים.

הקב"ה נושא ידו לשמים ונשבע לנקום באויבי ישראל ולפייס את ישראל – "וכפר אדמתו עמו".

הקב"ה אפילו רומז כאן לתחיית המתים – "אני אמית ואחיה".

אם כן מה הקב"ה מצפה מאתנו לזכור מהשירה הזו? קיום מצוות התורה ועשיית נחת רוח לבוראנו ימנעו את הצרות האלו, אך גם כשקשה וכבר נופלים, ואפילו כשנמצאים בגלות – הקב"ה שומר עלינו שלא נכלה, רושם את עלבונותינו ויתחשבן עליהם עם מי שצריך.

המעמד שבו הקב"ה ומשה מבקשים להזכיר לנו נקודה זו היא דווקא נקודת השיא – לפני הכניסה לארץ, אשר בנקודה זו קל להחדיר לעם ישראל אמונה זו שהקב"ה לא ייתן לכלותינו וכך גם לא תשכח מפי זרעו.

בקריאה שנבחרה להפטרה של פרשה זו (כאשר לא מדובר בשבת שובה) דוד המלך בחר לשיר שירת הודיה על התשועה מיד שאול לאחר 22 פרקים מאז מות שאול בפרק האחרון של שמואל א'. כל השנים לאחר מות שאול היו לדוד צרות, אך הוא בוחר לקצר בתיאור התלאות שעברו עליו – "אפפוני משברי מוות, נחלי בליעל יבעתוני" ולהרחיב בפסוקים רבים על הישועה שאליה הגיע.

אולי בזכות תכונה זו של הכרת נצחיות ישראל, ללא תלות בשום גורם, זוכה דוד להעמיד את משיח צדקנו שמסמל את הגאולה שבא תבוא, בתקווה חיש מהר וללא קשיים, ולפי הצורך – בעיתה.

יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה.

טל

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.