לרגל יום ההולדת – רבנים מברכים את כמוך | נוסטלגייה

הרב מדן: "כמוך – פריצת דרך אמתית בעולמה של תורה" * הרב הראל: "אתם ראוים להתברך" * הרב בורשטין: "כמוך מקפיד ללכת תמיד רק לפי ההלכה" * הרב לאו: "זר ברכות" * הרב לוביץ: "בלי כמוך, היו הומואים דתיים זונחים את עולם המצוות" * הרב פאוסט: "המשך פעילות מבורכת" * הרב אבי גיסר: "בזכות כמוך למדנו להעריך את אישיותם של ההומואים הדתיים"

(עוד בעניין:
לרגל יום ההולדת – פסיכולוגים מברכים את כמוך;
לרגל יום ההולדת – הומואים דתיים מברכים את כמוך)

הרב מדן (מימין) במפגש כמוך

הרב יעקב מדן – ראש ישיבת הר עציון:

ליו"ר עמותת כמוך, ידידי היקר, ה' עמם וברכתו מציון!

יש לצערי, אנשים הסבורים, שבעלי נטיות חד מיניות אין להם חלק בנחלת ה', והם טועים!!

זכיתי להכיר אנשים בעלי נטייה חד מינית, שלהבנתי, קטונתי מלתאר את צדקתם ואת דבקותם בדבר ה' ובמצוותיו ובהלכה הפסוקה למרות הקשיים הגדולים שיש להם שלא באשמתם. הלוואי שזכותם תגן עלי!

אני מודע לכך שעולם התורה שלנו היום עדיין אינו מתמודד כל צרכו (למרות מאמצי האמת בכך) עם הסוגיה הסבוכה. למרות זאת רבים בעלי הנטייה הנ"ל המתעקשים לבקש את ה' ולקיים את כל מצוותיו, וגם בתחום הנזכר, וגדול שכרם.

אני מודה ששמעתי קטרוגים על ארגון 'כמוך', ואיני בקי בפרטים. אני חייב לומר שהתרשמותי האישית מן הארגון מכוח פגישה עם חבריו, הייתה חיובית מאוד. הפגישה גרמה לי שריטה בלב עד זוב דם כשנוכחתי כמה רבים מחברי הארגון מבקשים את ה' ואת שמירת מצוותיו למרות הקושי הגדול לעשות זאת עקב נטייתם. זוהי פריצת דרך אמתית בעולמה של תורה, ומי יודע מה גודל שכרם על כך!

גם בשיחותיי עם עמית התרשמתי עמוקות מרצונך לקיים את דבר ה' ולחזקו אצל חברי הארגון 'כמוך'.

במלאות שנתיים להקמת הארגון אני רוצה להביע את רחשי הכבוד האמתי שיש לי אליכם, להתפלל שה' ישמע את מצוקתכם ויחזק אתכם ואת ארגון 'כמוך' בדרך הנכונה.

בהרבה אהבה!

יעקב מדן

הרב הראל במפגש כמוך

הרב ארלה הראל – לשעבר ראש ישיבת שילה; חבר בעמותת כמוך

אחי ורעי בני החבורה הקדושה, שלום רב!

'ואהבת לרעך כמוך', זהו כלל גדול בתורה.

ומיהו רעי? שני רעים לו לאדם, כלשונו של רש"י: "רעך ורע אביך אל תעזוב (משלי כז) זה הקב"ה… לשון אחרת – חבירך ממש…".

שני רעים לו, ועיקר עבודתו של אדם להיותו אוהב את רעיו. אהבת ה', שהיא מצוות עשה של תורה, אותה אנו מזכירים פעמיים בכל יום, שחרית וערבית: "ואהבת את ה' אלוקיך, בכל לבבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", מרימה אותנו מעלה-מעלה, לעולם של מסירות נפש, של מוכנות לתת הכל למען אהבתנו את הבורא יתברך שמו.

חבורתנו הקדושה – שבה שותפים אוהביו של הקב"ה, האומרים בקול רם, כמה אנחנו אוהבים את ה', למרות האתגרים הקשים לפניהם אנו ניצבים, למרות כל הקשיים – חבורתנו הקדושה ראויה להתברך לרגל יום הולדתה השני – היי לאלפי רבבה, ויהי רצון שכל אחד ואחד מאיתנו בפרט, ובני החבורה בכלל, יזכו לראות באור ה', מתוך שמחה וטוב לבב, עד בלי די!

אוהבכם מאוד,

ארלה הראל

הרב בורשטין
הרב בורשטין (משמאל) במפגש כמוך

הרב מנחם בורשטין – ראש מכון פוע"ה

כיוון שארגון כמוך מקפיד ללכת תמיד רק לפי ההלכה היהודית שנמסרה מדורי דורות , הנני מצטרף לברכתו החמה של ידידי היקר הרב אהרלה הראל שליט"א.

הרב לאו. צילום: דוד שי, ויקיפדיה

הרב בני לאו – רב קהילת רמב"ן, ירושלים

לכבוד

עמותת "כמוך"

ברכת ה' עליכם.

זה זמן רב אני מלווה אתכם, כיחידים וכקבוצה, בהתמודדות שלכם למצוא את הנתיב לחיות באור ה' בארץ. הקב"ה מנסה כל אחד מאיתנו בניסיונות שונים ומגוונים ומאתגר את האדם בהיותו "צלם אלהים" שימשול ברוחו ויפלס את דרכו הייחודית בעולם.

הניסיונות שלכם קשים משל רוב בני האדם. נבחרתם, משום מה, לחיות עם נטייה מינית שונה מזו המתוארת בתורה כ"אידיליה" . מהיכרותי את האנשים באופן פרטי מצאתי בני אדם שבחרו להתמודד בתוך עולמה של תורה ומתחת מטריית קהילת המאמינים בה' ולא להיפרד משם, למרות כל הקשיים הגדולים הכרוכים בזה.

לעיתים קרובות מדי אתם, כקבוצה, סופגים עלבונות שאינם עולים בקנה אחד עם המוסר התורני המחייב לדקדק במצוות "ואהבת לרעך כמוך". קשה להבין את דחיסות הרעל שמופנה כלפיכם, המשקף מערכת פחדים במפלס גבוה.

כעת, במלאות לכם שנתיים מגיע לכם זר ברכות והמתקת הדינים.

יהי רצון שהקב"ה יאיר אורו וטובו על כל אחד מכם באופן פרטי וישכין שלום בכל מעגלות החיים שלכם: ביניכם לבין עצמכם, ביניכם לבין בני משפחותיכם וביניכם לבין החברה הסובבת אתכם.

כי באורך נראה אור

בברכה ובכבוד

בנימין לאו

ירושלים

הרב לוביץ

הרב רונן לוביץ – רב מושב ניר עציון ומרבני בית הלל

לרגל מלאת שנתיים לעמותת "כמוך" אני שמח להוסיף את ברכתי לפעילים בו ולחבריו. מתוך התרשמות מפעילויות הקבוצה ומתכניהן, ועל בסיס הבנתי את מניעי מייסדיו ואופי דרכם, אני רואה ב'כמוך' ארגון חשוב ורב-ערך. דומני שניתן להגדיר את חשיבותו של הארגון בשני מישורים, בעזרת המושגים שטבע הרב י"ד סולוביצ'יק בספרו 'איש האמונה': ברית גורל וברית ייעוד.

מבחינת ברית הגורל כמוך מאגד אנשים רבים שחווים גורל משותף, גורל האוצר בחובו בעיות לא קלות ואתגרים מורכבים. בעיות ואתגרים אלה עלולים ליצור
מועקות נפשיות ולעצב חוויה של בדידות ותחושת תלישות חברתית. התארגנות שבה  "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" היא בוודאי רבת ערך עבור כל אחד
מחברי "כמוך".

אין לי ספק ש"כמוך" תורם תרומה רבה לחבריו מבחינת העצמתם האישית ומבחינת עולמם החברתי. כל פעילות חברתית, תרבותית ורוחנית של כמוך מקבלת מבחינה זו ערך מוסף גדול, שכן עצם הקשר של החברים עם הדומים להם אשר יכולים להבין לליבם, ולנהל שיח גלוי ומשמעותי היא חשובה ביותר. פעילויות שבמועדונים מסוימים הם בבחינת מותרות ובילוי שגרתי של שעת פנאי, ב"כמוך" הן בבחינת צורך קיומי חיוני.

מעבר לשותפות הגורל, נועדה ל"כמוך" גם ברית ייעוד. הייעוד מתבטא בחיזוקם של הומוסקסואלים דתיים להמשיך בדרך של תורה ומצוות, חרף נטייתם המינית. יש להניח שאלמלא קיומו של "כמוך" היו הומוסקסואלים דתיים רבים עושים את דרכם אל המועדונים החילוניים, וזונחים את עולם התורה ומצוותיה. הרצון להתארגן במסגרת של אנשים דתיים וקרובים למסורת משקף חיבור אמיתי לתורה ולעולם הדתי חרף הקשיים המיוחדים שמעצימים את הניסיונות בהם על החברים לעמוד.

אכן, חשוב בעיניי שחברי "כמוך" ישימו דגש על תכנים יהודיים ויקדמו דרכים להגשמת עבודת ה' בתוך המצב המאתגר בו הם מצויים. אני מתרשם שאתם אכן משתדלים ללכת בכיוון זה, ולא באתי אלא לחזק את ידכם. מי ייתן ותשכילו לממש משימה זו כמו גם את שאר מטרות הארגון, ותקיימו את דברי רמח"ל בספרו מסילת ישרים פרק יא: "'ואהבת לרעך כמוך' – כמוך, בלי שום הפרש, בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!"

בברכה נאמנה,

רונן לוביץ

הרב פאוסט

הרב יחיאל פאוסט – לשעבר ראש ישיבת מורשת יעקב, רחובות; תלמיד קרוב של הרב אליהו זצ"ל

זכות, שעול כבד עִמה, נפלה בחלקי ללוות את מייסדו של ארגון "כמוך", עוד מצעירותו , מהעת בה לא ידע מאן הוא, ובא להשיח עמי את תחושותיו וספקותיו.

דרך הקשר עמו למדתי וחשתי מעט את הכאב, נפתולי הנפש והקושי שבו נמצאים "בעלי נטייה", ובעיקר אם מבקשים הם לחיות באמונתם כמימים ימימה, ולהיות חלק מהציבור הנאמן לחיי תורה.

מסלול חיים כזה עובר דרך משברי אמונה וחיים, התמודדות עם יצר וחברה שמנסה למשוך לכוונים שונים כדי להקל על ההתמודדות עם המציאות הפרטית והציבורית.

מעיד אני שגם ברגעים שבהם נראה היה שיש התרחקות מעשית מסוימת ,לא פשה אמונה. וביתר שאת כשחזרו אט אט הכוחות, נעשה כל מאמץ לא לסטות מדרכה של תורה. דבר שבא לידי ביטוי ברוחו של הארגון כמוך. כמוך הוקם מתוך הפרדות מארגון אחר שיו"ר כמוך היה ממייסדיו, ופרש ממנו כשלא ניתן היה לעצור את נטייתו לנתיב שלא לרוחה של תורה.

כל צעד – ובודאי ציבורי – נידון עמי בהרחבה, ולא רק עמי.

עוסקים אנו בדברים שבדורות קודמים לא עלו בגלוי. מוטל עלינו ללוות את הזקוקים לכך, לתמוך בהם ולחזקם בכל האפשר, כשרצונם לא לסטות מדרכה של תורה למרות המציאות הקשה.

חלק מהפעילות והדרכים חדשים הם. מידת הצלחתם תיוודע בעתיד. וודאי שיש צורך לבחון מקומו של כל אדם. אין פרצופיהם שווים. יש מי שנמצא במקום שבו מנסה הוא לשנות נטייתו. הדרך לא קלה ולא מובטחת בה הצלחה מראש. יש שכעת אינם במקום הזה, ובוחרים הם להמשיך חייהם באופן אחר שמתאים לדרכה של תורה, כמו באמצעות מיזם הנישואים.

כולם זקוקים לתמיכה ולעידוד בתוך קהילותינו, ולא בבניית קהילות נפרדות, כשכמובן זקוקים הם לתמיכה המיוחדת והמתאימה.

רוצה אני לאחל לארגון כמוך ולמייסדו המשך פעילות מבורכת. שיהווה מרכז ומקור כוח לכל הזקוקים לו שרוצים להמשיך חייהם, על מציאותם המורכבת, על פי דרכה של תורה ללא פשרות.

יחיאל פאוסט

הרב אבי גיסר

לעומת רבי עקיבא אשר קבע ואשר ראה בהוראה המחייבת "ואהבת לרעך כמוך" את הכלל הגדול ש

הרב אבי גיסר – ראש מנהל החינוך הדתי ורב היישוב עפרה

לכבוד

חברי ארגון "כמוך"

המציינים את יום הקמת הארגון

שלום וברכה

שינויים ותמורות מעצבים תדיר את חיינו ואת יחסנו לתופעות עולמיות ולמצבים חברתיים שונים. אין ספק שסוגיית היחס האישי החברתי וכן הגישה ההלכתית בסוגיית הנטיות המיניות עוברת גם היא שינוי ותמורה.

מעֶמדה מתנכרת ושיפוטית מאוד שאפיינה את דרכנו בעבר, דרך שעוצבה ע"י פחד וחוסר היכרות, באנו לידי גישה  זהירה יותר ומודעת יותר.

למדנו שכשם שאי אפשר לדון את העולם ברוב הסוגיות העכשוויות אך ורק בשחור/לבן מתוך שיפוט מרוחק, כך גם אי אפשר לדון את התחום המיני, הכול כך סבוך בימינו, באופן שטחי. ההיכרות המעמיקה עם אנשים ונשים, שיראתם קודמת לנטייתם, שרגישותם וכאבם הוא אמיתי ונוקב עד דמעות, יצרה ויוצרת אצל רבנים רבים כמו גם אצל הצבור הרחב גישה בוגרת ושקולה הרבה יותר. למדנו לדעת כי אין כאן פריקת עול או נוחות גרידא, למדנו להכיר את הכאב הכרוך בשונות ובצורך להסתיר ולהשתנות, למדנו להבין את עוצמת הייסורים והדילמות שאינן ניתנות לשינוי גם במקום שיש רצון חזק לשינוי.

אנו מעמיקים יותר באמירתו הנוקבת כל כך של מנשה מלך יהודה אשר לימד הלכה את רב אשי בחלומו ואמר לו כך: "אי הוות התם הוות נקטינא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי (סנהדרין קב')", פירוש: אילו היית חי בדורנו והיית מכיר ומודע לאותו דחף בלתי נשלט ולאותו הוויה נפשית שהייתה שולטת בנו היית גם אתה רץ ללא שהיות אחרי ע"ז שלנו". לאחר אותה התגלות פתח רב אשי את שיעורו למחר ואמר: "נדון היום באנשים גדולים".

אנו לומדים כיום להעריך את אישיותם של אנשים יקרים החפצים בכל מאודם להיות מובנים ומוערכים אף שהם מודעים לקשיים הרבים שבפניהם הם ניצבים בדרך התורה ובדרך שמירת המצוות שהיא דרך שיקרה להם מאוד.

את הלימוד הזה למדנו גם בזכות ארגון "כמוך", חבריו ומנהליו.

יהי רצון שמפעלכם זה יביא ליתר קירוב והבנה ויאיר לכם אור גדול גם בשעות של אפילה קשה.

בברכה

הרב אבי גיסר

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.