להומו מותר להוציא שז"ל? | שאל את הרב

אם הומו פטור מפרו ורבו – יש לו היתר גם בכל הקשור לשז"ל? * הרב הראל נשאל ב"עשה לך רב" שבאתר כמוך, ועושה סדר בבלגן

(עוד בעניין: האם הומו בגדר "אונס רחמנא פטריה"? + הרב, הומו פטור מפרו ורבו?)

הרב הראל
השאלה:

שלום רב,

תוספות בסנהדרין דף נט עמוד ב מחדש שמי אינו חייב בפרייה ורבייה כמו למשל בני נח אינו מוזהר בזרע לבטלה.

מי שהשתדל כל ההישתדלויות ולא הצליח להישתנות לפי הפסק של הרב אווירבך הוא פטור מפריה ורביה. אז אני פטור מפריה ורביה. כמה רבנים כבר אישרו את זה.

האם לפי התוספות הנ״ל יש לנו היתר זרע לבטלה במצב חירום?? כיון שאנחנו פטורים מפריה ורביה.

נא לראות את התוספות בעיון לפני התשובה.

התשובה:

לשואל היקר שלום רב!

תודה לך על השאלה, אך אשמח ללמוד איתך מחדש את דברי התוספות, אשר לענ"ד לא הובנו על ידך לאשורם.

הרקע לדברי התוס' הוא הגמרא במקום הדנה בשאלה האם בני נח מצווים במצוות פריה ורביה.

על כך שואל תוס' "מנא לן שלא נאמרה לבני נח"?

כלומר – מנין אנו יכולים לדעת שבני נח אינם מצווים במצווה זו?

תוספ' מעלה אפשרות:

"ואי משום דלא חשיב ליה בהדי שבע מצוות בני נח, הא אמר לעיל קום עשה לא קא חשיב"

כלומר, מזה שמצווה זו לא כלולה בשבע מצות בני נח לא ניתן להוכיח דבר, שכן רשימה זו כוללת רק איסורי לא תעשה ואין נכללים ב ה צוויי עשה, כגון פרו ורבו.

אך דוחה תוספות: "ויש לומר, דשב ואל תעשה נמי הוא , דמי שמצווה על פריה ורביה מצווה לא להשחית זרע"

כלומר, כל מי שחייב בפריה ורביה חייב גם להימנע מהשחתת זרעו, ועל כן, חיובם של בני נח במצווה זו כרוך גם באיסור לא תעשה, ועל כן אמורה היתה מצווה זו להיכלל בכלל שבע מצוות בני נח (ומכך שלא נכללה, ניתן להסיק שהגוים אינם מצווים בה).

אם ננתח בעומק את דברי תוס', נראה שיש כאן זיקה חד כיוונית: דהיינו, כל מי שחייב בפריה ורביה חייב גם באיסור הוצז"ל, אך לא כל מי שפטור בממצוות פריה ורביה פטור גם מאיסור הצוז"ל!

כך מפורש בתוס' בנדה דף י"ג ע"א (ד"ה נשים) הקובע כי למרות שנשים פטורות מפריה ורביה, הן אסורות בהשחתת זרע, ע"ש. על כן עולה בבירור, כי מי שחייב בפו"ר חייב בהוצז"ל, אך מי שפטור מפו"ר אינו פטור מאיסור הוצז"ל!!!

כל מי שמצטט את תוס' הנ"ל כמקור להיתר כל שהוא מטעה את הציבור, וחבל. אין כל היתר להוצז"ל בהקשר הזה, מה גם שהנחת היסוד השניה לענ"ד שגויה. גבר מת"מניק אינו פטור מפו"ר, הוא חייב, אלא שהוא אנוס שלא לקיימה. יש הבדל תהומי בהלכה בין 'פטור' ל'אנוס': אדם שאין לו ידיים אינו פטור ממצוות תפילין, הוא חייב בה, אלא שהוא אנוס שלא לקיימה [ועל כן, למשל, הוא חייב לעשות ככל יכולתו לשנות את מצבו לחזור ולקיימה!] גם מת"מניק אינו פטור מפו"ר, אלא אנוס כרגע. עליו לעשות ככל יכולתו לשנות מצב זה, ואם לא יצליח, עליו להשתדל למצוא דרך לקיים המצווה, כגון ע"י נישואין ללסבית או לאשה היודעת על מצבו ובכל זאת מוכנה להתחתן עימו, ויש כאלה. כמובן, שני פתרונות אלה אינם מתאימים לכולם, אבל הם מציבים אתגר לפני כולם.

משל למה הדבר דומה? אדם הסובל מבעיית פוריות ואינו מצליח לזכות בהורות. האם הוא פטור מפו"ר? האם יעלה על הדעת להתיר לו השחתת זרע? חס וחלילה! הוא מצווה לעשות ככל יכולתו לשנות את המצב, על ידי טיפולים רפואיים (אגב, מסוכנים ביותר, יקרים, ולא תמיד יעילים). כך גם המת"מניק שכרגע אינו יוכל לשאת אישה, צריך לעשות ככל יכולתו לשנות מצב זה, בכל דרך אפשרית, ובכל מקרה הוא אינו מותר בהוצז"ל.

לסיכום –

1.   מי שפטור מפו"ר אינו מותר בהוצז"ל;

2.   מת"מניקים אינם פטורים מפו"ר, אלא אנוסים כרגע שלא לקיימה;

3.   עיין באחת התשובות שעסקה בשאלה האם מותר להוצז"ל לצורך הימנעות מעבירות חמוורת יותר.

כל טוב,

ארלה

(רוצים גם אתם לשאול את הרב הראל או רבנים אחרים?
רוצים לקרוא שאלות אחרות שנשאלו?
לחצו כאן)

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.