במה שונה שידוך בין הומואים לשידוך בין סטרייטים חילוניים? | שאל את הרב

מדוע משדכים בין גבר ואישה שאינם דתיים אע"פ שיודעים שיעברו על איסור נידה, ורבנים גם מקדשים אותם, אבל כשמדובר בזוג גברים הדין שונה לחלוטין? הרבנים שרלו, פאוסט, אפרתי, הראל ולוביץ משיבים

השאלה:

זוג (גבר ואישה) חילונים אשר אינם שומרים על טהרת הנידה – האם מותר לשדך ביניהם? לכאורה כן כי אלה מעשים שבכל יום. גם רבנים מחתנים אותם.

שאלתי היא במה הם שונים מזוג גברים דתיים. כשם שמשדכים בין גבר ואישה אע"פ שהם עוברים על איסור נידה, מדוע אסור לשדך בין גבר לגבר אע"פ שהם יעברו על משכב זכר?

ומדוע לא מביאים בחשבון שאם אשדך בין שני הגברים זה יכול לגרום לכך שהם יקטינו את האיסורים שהם עושים? (שלא לדבר על האושר שזה יגרום להם, שלא יהיו בבדידות ועוד יתרונות)

הרב שרלוהתשובה של הרב שרלו:

שלום וברכה,

השאלה הזו קשורה לשאלה רחבה יותר, והיא מפני מה היחס לכל נושא ההומוסקסואליות שונה מאשר היחס לחילול שבת (שאף הוא איסור סקילה) או למאכלות אסורים (שהוגדרו אף הם בלשון התורה כתועבה).

נראה כי יש לכך שלוש סיבות:

א. מדובר בגרעין הקיום של המשפחה, המופיע כבר בפרקי הבריאה כגרעין הקיום (על כן יעזוב… ודבק באשתו), וממילא בנושא המהותי ביותר לקיום. מצוות נידה אינה קשורה מהותית לקיום הזה, שכן היא קיימת גם ללא קשר לשאלת המשפחה.

ב. מדובר בדבר שהתורה עצמה הגדירה כחומרא יתרה בצירוף של התואר "תועבה" והסנקציה העקרונית.

ג. מדובר בנושא שהוגדר על ידי התורה עצמה "כמעשה ארץ כנען".

כל זה גורם לדיון המיוחד בהומוסקסואליות.

כל טוב

הרב יחיאל פאוסטהתשובה של הרב פאוסט:

שלום רב.

אבקש לא להתייחס לכל הקביעות בשאלתך. אצא מתוך הנקודות שהנחת, מבלי להביע דעה לגביהן וכנ"ל.

אם מטרת "שידוך" בין שני גברים הינה יחסי מין, שונה הדבר מזוג חילוני בכך שיחסי האישות אצלם יכולים להיות על פי ההלכה (מלבד מה שכיום אין כל סיוע בשידוך לקיום יחסים, שנעשים לצערינו ללא קשר לחתונה).

שונה הדבר אצל ב' גברים, שאין יכולת ליחסי מין ביניהם בהתאם להלכה.

הרב ברוך אפרתיהתשובה של הרב ברוך אפרתי:

שלום,

לענ"ד אין לשדך גבר ואשה חילונים, שיש בזה סיוע לדבר עבירה מצד טהרת המשפחה שבכללה כרת. ואם לא ישדך אותם, אמנם יתכן שישתדכו עם חילונים אחרים, אך יתכן שגם ישתדכו עם מסורתיים ובכך הרווחנו עוד טהרה וקדושה בישראל, ולפיכך אין לשדך חילונים ולהחיש פשע.

אולם לחתן אותם אם כבר נפגשו שני החילונים, הדבר מותר ומצווה, שכן כאן המציאות כבר לפנינו והם חיים יחד, ורוצים לקיים מצוות נישואין כדת משה וישראל ואת זה יש לחזק. בנוסף, לולי זה ילכו להתחתן אצל שונאי תורת ד' הרפורמים או הדומים להם ומי יודע מה יהיה בסופם, שמא לא רק טהרת המשפחה לא ישמרו אלא גם שאר מצוות שחילונים מקיימים בדר"כ. ולפיכך יש לקרבם ולעודד אותם לתורה וירא"ש לפני ובמהלך חתונתם.

ועל כן גם זכר עם זכר אסור לשדך, שהדבר מוביל לאיסור תורה חמור. אך אם כבר באו לרב שני גברים החיים יחד רחמנא לצלן, לעצה ותושיה להתקרב לתורה, עליו לקרבם וללמדם ולא לדחות אותם בשל היותם חוטאים לתיאבון ולא להכעיס.

כל טוב

הרב ארלה הראלהתשובה של הרב ארלה הראל:

לשואל היקר שלום רב!

אחלק תשובתי לכמה חלקים:

1. ממש לא ברור שמותר לשדך גבר ואישה שידוע שלא ישמרו על טהרת המשפחה, ופוסקים רבים אוסרים זאת מכל וכל. כתבת ש'אלו מעשים שבכל יום ויום' ואינני יודע למה אתה מתכוון. אם אתה מתכוון לעריכת חופה של זוג כזה, אזי לא מדובר בשידוך, אלא במצב קיים – הם כבר בזוגיות, ואנו הרבנים רק מסייעים בידם למעט באיסור על ידי עריכת חופה וקידושים כדת משה וישראל.

2. גם למי שמתיר זאת, יש הבדל יסודי בין זה לזוג גברים – גבר ואשה שאינם שומרים לעת עתה טהרת המשפחה יכולים, אם ירצו, לחזור בתשובה ולהקפיד על כך. דרך אגב, המון המון זוגות 'חילוניים' אכן מקפידים על רמה כזו או אחרת של חיי טהרה, לפחות באיסורי דאורייתא.

3. לכן, למרות שמותר לשדך, לחלק מן הדעות, בין גבר ואשה שאינם מקפידים על טהרת המשפחה, לכולי עלמא אסור לשדך בין שני גברים, וזו דעת כל הפוסקים ששאלתי אותם בעניין.

4. נכון הוא, שאולי על ידי כך ייקטן האיסור שאותו הם עושים, מסיבות מובנות, אך אין בכך כדי להתיר זאת, ואין כאן המקום להאריך בעניין, שכבר נידון בהקשרים דומים.

בברכה,

ארלה הראל

הרב לוביץהתשובה של הרב רונן לוביץ:

שלום רב,

שלוש הבחנות יש בדבר:

  • 1. זוגות חילוניים עשויים לשמור על איסור נידה, ואני יודע על רבים כאלה, שאמנם לא מדקדקים בכל פרטי ההלכות, אך למרות חילוניותם נמנעים מיחסים בזמן המחזור והאישה מקפידה על טבילה.

2. איש ואישה חילוניים עוברים על איסור נידה בכל מקרה, שכן הם מקיימים יחסים גם כשאינם נשואים. יתר על כן – יש מי שאינם מקפידים כלל בהיותם ברווקות, ומתחילים לשמור במידה זו אחרת על מסורת והלכות בעקבות הנישואים.

3. לגבי איש ואישה יש מצווה להקים משפחה כחלק ממצוות פריה ורביה. לכן יש מצווה על מי שיכול לעזור להם בכך ולשדכם. אם הם אינם שומרים על הלכות נידה זה עניינם, ולא באחריות השדכן. לעומת זאת בהומואים כל עצמו של מעשה השידוך לא נועד לעזור בקיום מצווה אלא אף להיפך.

כל טוב

רונן לוביץ

(רוצים גם אתם לשאול את אחד הרבנים שאלה? רוצים לקרוא שאלות אחרות שנשאלו? לחצו כאן)

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.