רבני הציונות הדתית בחזית אחידה "אין ללכת למצעד הגאווה" | שאל את הרב

מרבני דרך אמונה דרך רבני צהר וכלה ברבני בית הלל – רבנים מכל הקשת של הציונות הדתית אומרים שאין ללכת למצעד

(עוד בעניין: הרב יעקב מדן: לחסום את מצעד הגאווה)

על רקע הקולות הנשמעים גם בקרב הומואים דתיים כי יש להשתתף במצעד ועל רקע העובדה שיש ארגונים שצועדים בו ולוקחים בו חלק פעיל, רבנים מכל הקשת של הציונות הדתית כותבים לאתר "כמוך" שאין ללכת למצעד. בכך יש תמימות דעים בקרב קצוות שונים בציונות הדתית – מהרב ברוך אפרתי, יו"ר רבני דרך אמונה, דרך הרב יחיאל פאוסט, הרב ארלה הראל, וכלה ברב יובל שרלו מרבני צהר וברב רונן לוביץ מרבני בית הלל.

הרבנים גם נשאלו אם יש הבדל בין המצעד בת"א ובין המצעד בירושלים, והנה תשובותיהם המלאות כמו שפורסם במדור שאל את הרב באתר כמוך.

השאלה:

מותר ללכת למצעד הגאווה?

איני מדבר על המצעד התל אביבי שהוא ראוותני ולא מעטים מסתובבים שם חצי-לבושים.

האם יש הבדל בינו לבין המצעדים בכל הערים האחרות (ירושלים, אשדוד, חדרה, ועוד) שהינם צנועים?

תודה

הרב ברוך אפרתי
הרב ברוך אפרתי

התשובה של הרב ברוך אפרתי:

שלום,

עבדי ד' שואפים כל ימיהם לשפלות הנפש ולענווה, ולא להתגאות בדבר, אפילו הוא טהור ומותר. וק"ו שיש להתרחק מגאווה בנטייה לדבר איסור, שהיא פסולה מכל וכל, אם מצד עידוד ביצוע העבירה אם מצד עצם הגאווה ביצר הרע הזה. לפיכך אין ללכת לשום מצעד שיש בו מילת גאווה או מהות של גאווה.

בנוסף, אם יש כינוס שעניינו נטייה משותפת לדבר איסור, הדבר אינו בדרכי התוה"ק, ויש להתרחק מכך, גם אם אין שם מילת גאווה וכד'.

אולם אם ישנה התכנסות צנועה, שאינה מיועדת להכרזה כלפי חוץ אלא לתמיכה לעשיית דבר ד' כלפי פנים הקבוצה – לכזה דבר מצווה ללכת, ולהתחזק בעבודת ד'.

והעיקר הוא למצוא לך קהילת יראי שמים תומכת, שתוכל לחזק אותך ולרומם אותך, וח"ו לא לצרף אותך לעבירה.

חזק ואמץ,

ברוך

הרב יחיאל פאוסט

התשובה של הרב יחיאל פאוסט:

לא מבוררת אצלי המטרה של המצעד והישגיו, כך שקשה לי להתייחס הלכתית.

רוחנית – אינני רואה מקום לפרהסיה בתחום, בוודאי לא בצורה זו.

"ולגאווה מה זו עושה?"

יש בהחלט להתייחס לנושא – עם כל הכבוד לאנשים – אך איננו רואים במציאות זו נורמה רצויה.

אין צורך כיום במצעדים על מנת להעלות את הנושא למודעות, ולעיסוק בו בצורה מכובדת בהתאם להלכה, ולסייע במידת האפשר.

ותעיד על כך גם במה זו.

יחיאל פאוסט

הרב הראל
הרב הראל

התשובה של הרב ארלה הראל:

שלום רב לשואל היקר!

תודה על שאלתך, המטרידה רבים.

לפי מיטב הבנתי את הנתונים, מבירורים שערכתי באופן מקיף (אמנם, מכלי שני ושלישי, כי בעצמי לא נוכחתי במצעדים…), בכל המצעדים ישנם דברים שאינם צנועים. יתירה מזו, עצם השם 'מצעד הגאווה' מנוגד לכל תפיסתה של היהדות המשבחת את הענווה ובזה לגאווה עד כדי תיעוב.

וחוץ מזה, הרי גם מי שנטייתו המינית היא לבני מינו, לא צריך להכריז על כך בראש חוצות. זהו עניינו הפרטי, וישנם דברים שהצנעה יפה להם. גם אם ניתן לתת מידה מסוימת של לגיטימציה דתית למה שאדם עושה בחייו הפרטיים (ואני אישית לא חושב שניתן לעשות זאת, אך אולי יימצא מבין חברי הרבנים מישהו שיחשוב אחרת), בוודאי אין משמעות הדבר להחצין זאת ברחוב!

ככל הידוע לי, משיחות עם רבותי ועם חברי הרבנים, הפתוחים והליברליים, ביותר, קיימת התנגדות נחרצת להשתתפות במצעדים כאלו, לכל סוגיהם ואזוריהם.

אני קורא לקיום מצעד הענווה, אלא שהענווה לא תיתן שיצעדו לכבודה!

ואת ענווים ישכון חן,

בברכה,

ארלה הראל

הרב לוביץ
הרב לוביץ

התשובה של הרב רונן לוביץ:

רצ"ב קטע מתוך מאמרי ב'דעות' תשע"א העונה על השאלה:

"שאלה אחרת הנוגעת לפעילות חברתית היא ההשתתפות במצעדי הגאווה. לא הופתעתי לגלות צעירים דתיים התומכים בהשתתפות במצעדים אלה. מבחינתם מדובר באמצעי של העלאת המודעות הציבורית, בתמיכה במיעוט מדוכא אליו הם משתייכים, ובהנפת דגל בגאון שבאה לתקן יחס ציבורי של קלון. עם זאת, אני סבור שכל מי שמרגיש שייכות לתורה ולמצוות, צריך להדיר רגליו ממצעדים אלה. ראשית הייתי מסתייג גם מהשתתפות בכל מצעד אחר שיש בו הבלטה והחצנה של מסרים מיניים, אפילו יהיה זה מצעד של זוגות נישואים כדת משה וישראל. שנית, אני מאמין ביחס של הבנה וסובלנות כלפי הומוסקסואלים, אולם גאווה בדבר האסור מן התורה, לא יכולה לעלות בקנה אחד עם אמונה בתורת ישראל. דומני שהניסיון מלמד שלפחות בנוגע לעמדות הציבור הדתי, מצעדי הגאווה אינם מקדמים הבנה וסובלנות, אלא מעוררים יתר רתיעה ומעצימים את הבעות הסלידה וההסתייגות."

בברכה,

רונן

הרב שרלו
הרב שרלו

התשובה של הרב יובל שרלו:

שלום וברכה

קשה לענות על שאלה זו בלי להסכים על דרכי הניתוח של מצעד הגאווה: מה טיבו של מצעד זה? מה הוא מבטא? מבשר? מהי טיבה של התופעה התרבותית הזו? עד כמה הוא מתריס? עד כמה בכלל נכון לקיים אירוע על בסיס הגדרת זהות שמרכיב מרכזי בו הוא הנטיה המינית?

אני לא יודע את התשובות המדויקות לשאלה זו, ועל כן איני ראוי להיות מכריע.

במבט ראשוני ושטחי נראה לי כי אין ללכת למצעד זה, בשל העובדה שחלק מהתשובות לשאלות דלעיל מוביל למסקנה הזו.

כל טוב,

יובל שרלו

(רוצים גם אתם לשאול שאלה את אחד הרבנים? רוצים לקרוא שאלות אחרות ששאלו?
לחצו כאן למדור "שאל את הרב")

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.