כמה טוב רבנים מכירים את המציאות, בעיקר את זו של ההומואים הדתיים? | שאל את הרב

השואל טוען כי נדמה לו שרבנים אשר פוסקים בעניינינו אינם תמיד מכירים דיים את המציאות על פרטיה, והוא גם מציין דוגמות לכך. "האם כשפוסקים הלכה בתחום הזה מתייעצים קודם עם מישהו שמכיר את הנושא מקרוב?" הוא תוהה * משיבים לו הרבנים הראל, אפרתי, שרלו, לוביץ ופאוסט

השאלה:

אני שואל מקירות ליבי. קיבלתי תחושה קצת בתקופה האחרונה שלא תמיד רבנים אשר פוסקים בנוגע לנושא שלנו מכירים את המציאות על פרטיה מספיק טוב, אף שמדובר ברבנים שהתעסקו רבות בנושא.

זה בא לביטוי לדוגמה בתשובות בנוגע לזהירות מינית כאן, השתמע כאילו לא שוררת ההבנה שגם בקרב בחורי ישיבה ישנם הומוסקסואלים ושרבים מהם נגררים למעשים מיניים מסיבות רבות, יותר מבחורי ישיבה סטרייטים. אז ייתכן שאין לדבר על זה בפומבי, אבל אין צורך ב"אווירה של יחסים גופניים האסורים" או ב"פורומים ומועדונים של הומוסקסואלים" או ב"מקום בו התופעה לצערנו הגדול רווחת" או ב"מקומות שיש בהם שיעבוד לתרבות המערבית" בשביל שיהיה מדובר במציאות בעלת סיכון משמעותי. כך ענו הרבנים שהסבירו כי "בעולמנו", ב"ציבור הרחב", ב"אזורים של יראי השם", אין לדבר על זהירות מינית מתוך הנחה שאין כמות משמעותית של בחורים (הומוסקסואלים בעיקר, בגלל הרבה סיבות, אך גם סטרייטים) אשר עלולים להדבק במחלות. (אפילו 5%, מבית כנסת של 200 איש אלו 10 אנשים שייתכן שיש לזרוק להם עצם כלשהי, גם אם לא לדבר על הנושא בפומבי באריכות!)

זה בא לידי ביטוי בהתבטאויות בשאלה "ביטול הנטיות ההפוכות" בשו"ת כאן על כך שיותר מ-50% מההומואים הדתיים יכולים להצליח בטיפול המרה, כך נכתב "עברו דרכי כ-300 חבר'ה בשנים האחרונות. כחמישים אחוז מתוכם פנו לטיפול שינוי. למעלה מחמישים אחוז מהם חוו שינוי, חלקי או מלא, של נטייתם", "ממילא התמונה שאני רואה לנגד עיני היא מורכבת – הרוב מצליחים בטיפול, אך לא כולם". אמנם אח"כ הרב הסביר כי הוא אינו איש מקצוע ומדבר רק מהנתונים שלפני עיניו, אך בדיוק על זה מוסבת שאלתי.

זה בא לידי ביטוי במקומות נוספים.

האם כשפוסקים הלכה בתחום הזה, מתייעצים קודם עם מישהו שמכיר את הנושא מקרוב? שחי אותו? אפילו בדיעבד?

תודה.

הרב יחיאל פאוסטהתשובה של הרב יחיאל פאוסט:

שלום רב לך.

אינני יכול בשמם של אחרים, אך מלבד זאת אני מנסה לרדת לסיבות הכאב הרב שאתה מבטא.

אני משוכנע שכל מי שניגש לפסוק הלכה מברר את המציאות כמיטב יכלתו. עם זאת לא תמיד הבירור מעלה את המציאות כפי שהינה בדיוק משום שגם מי שמבררים אתו לא תמיד יודע דברים במלואם ולאשורם,ולא פעם משום שהדברים לא נחקרו די.

אני זוכר שכשנפגשתי לראשונה עם בחור בעל נטייה הפוכה פניתי לפסיכולוג ידיד, בעיקר בשאלה האם ניתן לשנות והאם הנטייה מולדת או נרכשת, ונעניתי ב"מחלוקת הפוסקים", הפסיכולוגים כמובן.

אך כאמור איני חושב שזו הנקודה המרכזית. יש קושי לעסוק בפומבי בכל הנוגע "למיניות", קושי שנובע ממקום של קדושה ושמעורב בו לפעמים חשש שאין לו מקום.

אני מסכים שצריך למצוא את האיזון ואת הדרך לעסוק בנושא ובפרטיו השונים, במינון הנכון, ובחשיפה הראויה, ולא מתוך טענות של מיעוט המצוי או שאינו מצוי.

כיום כל נושא עולה במדיות השונות וכמעט בלתי אפשרי להסתיר אותו, ואדרבא יש להתייחס אליו מתוך תורה ואמונה וברצינות.

אספר על חוויה אישית שהיתה לי. יום אחד מצאתי על שולחני בישיבה (הסדר), מכתב אנונימי של בחור ששפך את לבו על הסבל שלו מהיותו בעל נטייה הפוכה. מחד גיסא שמחתי על כך שהצלחתי ליצור מצב שבו בחור יודע שעוסקים בדברים ויש למי לפנות. מאידך גיסא לא קל היה לי להשיב. וכי מה אומר? היש לי פתרונות קסם? התייחסתי לדברים שעלו, והצעתי לו לבוא לשוחח, מתוך מגמה של הקלה מעצם השיחה ואולי יותר מכך. הנחתי חזרה את המכתב על השולחן, אך לצערי לא זכיתי שיפנה אלי. בעצם גם קצת רווח לי, כי שיחה כזו אינה פשוטה, לא תמיד הנך יודע מה לומר, ואולי גם זו סיבה כבדת משקל למיעוט העיסוק ולרתיעה מלעסוק בדברים.

אני מקווה שבכל זאת דבריי עזרו ולו מעט, ואולי היוו צעד שסייע לבחור לפנות בשלב כלשהו לשיחה פנים אל פנים.

הרב לוביץ
הרב לוביץ

התשובה של הרב רונן לוביץ:

שלום רב,

אני מסכים אתך שרבנים שעונים תשובות מהסוג שהבאת לדוגמה אכן לוקים בהכרה חלקית של המציאות. הם פגשו כנראה מקרים מסוימים, ועל סמך זה הם כותבים. אולם מקרים אלה כנראה אינם מייצגים את התמונה לאשורה.

חשוב ונכון בעיניי להביא את דבריך לתשומת הלב של אותם רבנים.

כל טוב,

רונן לוביץ

הרב שרלו
הרב שרלו

התשובה של הרב יובל שרלו:

שלום וברכה

גם אני עונה מקירות ליבי.

איני יודע לענות על "רבנים", ואיני יודע לומר דבר עד כמה מכירים את המציאות או לא. כדי לענות על שאלה חשובה כמו שלך צריך להכיר את המציאות, להכיר מה "הרבנים" אומרים, ואז לבחון האם הם מכירים את המציאות או לא. כיוון שזה לא פשוט, ובוודאי שגם הכרת המציאות שלי יכולה לעמוד לדיון – האם אני מכיר את המציאות, וגם שלך – האם אתה מכיר את המציאות – לא ניתן לענות על השאלה שלך. אני נזהר מאוד מביקורת על רבנים, וגם ציטוטים שנאמרים בשמי – לא נאמרו על ידי.

אולם, איני רוצה להתחמק מהדיון בנושאים שהעלית, ועל כן אתייחס לנושאים עצמם:

עמדתי על שיחה בנושאי ההגנה מפני מחלות המועברות ביחסי מין – מובאת בקישורית שהפנית אליה. מופיעות שמה עמדות נוספות. נראה לי כי גם העמדה המתנגדת לשיחה זו מבוססת פחות על הקביעה העובדתית ויותר על הרצון שלא "להתלכלך" בדיונים מעין אלה.

הרב ברוך אפרתי
הרב ברוך אפרתי

הדברים שנכתבו על טיפולי המרה הם סתם לא נכונים.

כל טוב

התשובה של הרב ברוך אפרתי:

ודאי. אנו מכירים את המציאות, יש באפרת לא מעט הומואים שאני מלווה.

ברוך אפרתי

 

התשובה של הרב ארלה הראל:

שלום וברכה!

אני מודה לך על שאתה מעורר נושא כה חשוב.

ולעצם דבריך – ברור לחלוטין כי פסיקת הלכה, בכל נושא, חייבת להישען על הכרת המציאות. אמנם ההלכה ודאי אינה משתנה בשל המציאות, אלא מתייחסת אל המציאות. למשל, בשבת אסור להבעיר אש וביום חול מותר. מי שיפסוק ביום שלישי שאסור כעת להבעיר אש, מתוך חוסר בהכרת המציאות, יורה הלכה מעוותת.

במיוחד נכון הדבר בנושאים בהם ישנה השתנות מתמדת כללית, כגון טכנולוגיה והלכה, רפואה והלכה, צבא והלכה ועוד רבים.

אני הקטן משתדל מאוד לא להתבטא בדבר בו אני חש שאינני מכיר את המציאות היטב, כגון שאלות בענייני צבא והלכה (בשל שירותי הצבאי הקצר, כתוצאה מבעיות רפואיות).

הרב ארלה הראל
הרב ארלה הראל

ואכן, הנושא בו דבר זה בולט ביותר הוא הסוגיה המתמניקית על כל נגזרותיה. אם בכל נושא, יכול לדבר הרב מתוך עולמו שלו, הרי כאן תהום פעורה בינו לבין השואלים אותו ומבקשים לשמוע מפיו דבר ה' זו הלכה.

בתחילת דרכי, גיששתי באפלה. חשתי נבוך מחוסר ההכרות עם דברים יסודיים ביותר. אך לא הרמתי ידיים, וניסיתי להיכנס לעובי הקורה וללמוד את כל מה שאני יוכל ללמוד מן המקום שלי, קצת מבחוץ.

איך? ע"י מפגשים רבים עם חבר'ה, על ידי קריאת חומר מקצועי רב, על ידי מפגשים עם עשרות מטפלים,  על ידי גלישה באתרים השונים, ועוד.

כמובן, גם אחרי כל זה אינני יוכל להגיד שאני חף מטעויות, אך אני משתדל לפחות ללמוד כל הזמן, ולהתייעץ עם חברים טובים מתמניקים לגבי כל פסיקה והדרכה שלי, מתוך פתיחות לשמוע את עצתם הנבונה במקומות בהם אני שוגה בשל חוסר הבנת המציאות.

הבאת בשאלתך כמה דוגמאות, ואתייחס רק לאחרונה שבהן כי היא נגעה לדברים שאני עצמי כתבתי (לגבי שאר הדוגמאות, אתה מוזמן לפנות לרבנים המשיבים).

השאלה שאתה מעלה היא שאלת היחס להצלחת טיפולי שינוי של נטיה מינית. אתה מלין על חוסר הכרת המציאות. אך אולי דווקא מפגש עם מאות בחורים שעברו טיפולים כאלה, ואכן, מנסיוני האישי, עיני ראו ולא זר, חלק גדול מהם הצליח (בשינוי חלקי או מלא), הוא הדרך הטובה ביותר להכיר את המציאות? אולי המחקרים הנכתבים בנושא מעוותים את המציאות? הרי בנייר העמדה של הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים הישראלית) נאמר: "הועדה ערה לכך שבמחקרים רבים בתחום קיימות בעיות מתודולוגיות לא פשוטות. יש להניח, כי סיבות של 'תקינות פוליטית' מקשות על האפשרויות למימון ופרסום של מחקרים בדבר יעילותם האפשרית של טיפולי המרה". אז אולי דווקא הדרך הזו היא היעילה ביותר לברר את המציאות? וזאת לאחר שיחות עם עשרו מטפלים, מכל הסוגים והמינים, תומכי שינוי ומתנגדי שינוי, שערכתי במשך למעלה מעשור?

לכן, אסכם ואמר כך:

1.  ודאי שההלכה וההדרכה הרוחנית של מתמניקים חייבת להעשות מתוך הכרת המציאות.

2. ודאי שיש לצערי גם רבנים המתבטאים בנושא ללא הכרות עמוקה עמו;

3. מאידך, ב"ה, היום ישנם לא מעט רבנים העוסקים בנושא לעומקו ומכירים אותו היטב, עד כמה שניתן;

4. אני הקטן משתדל להתייעץ בכל דבר, קטן כגדול, עם חברים מן השטח. זהו שיתוף הפעולה המבורך הנובע מקיומה של 'כמוך', הגוף היחידי המשתף פעולה באמת עם רבנים, מקשיב להם ומשמיע את עמדותיו, וזוכה ליצור ביחד תורה חדשה המותאמת לצרכים העכשוויים, על פי עקרונות הנצח של דבר ה' הנצחי והבלתי משתנה.

5. אודה לך עם תמשיך לעקוב אחר דבריי, ולהעיר ולהאיר כאשר אתה חש שאני שוגה בשל חוסר הכרת המציאות (או בשל סיבה אחרת), כדי שאוכל לתקן את הדרוש תיקון!!!

תודה רבה ואך טוב וחסד,

ארלה

(רוצים גם אתם לשאול את אחד הרבנים שאלה? רוצים לקרוא שאלות אחרות שנשאלו?
לחצו כאן)

תגובה אחת

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כולם מרגשים בכנותם ובמודעותם., רק מי שיודע את החומר יכול לדעת שהוא יודע רק פסיק ושהחומר מורכב.
  התרשמתי לטובה מהרבנים פאוסט,, לוביץ ושרלו.

  הרב הראל כרגיל, מאכזב בקביעות המוטות שלו לטובת טפולי המרה, והרב אפרתי קובע באופן נחרץ דברים שמעידים על חוסר הכרות טוטאלי עם הומוסקסואליות.

  ואם אני כותב
  אני רוצה לתת "ישר כח" גדול לכמוך על מתיחת הפנים הנהדרת והמשמחת.
  משמח מאוד שבחודשיים האחרונים יש יותר מקום להכיל את ההומוסקסואל הדתי והעדפה של טובתו מאשר כתבות שליליות ומטרידות.
  יישר כח
  המשיכו מלאכתכם נאמנה!