רב העיר ב"ב: "משיכה לגברים – מחלת יצר הרע" | בלעדי / פרסום ראשון

הרב שלמה קורח, הרב הראשי הספרדי ואב"ד של העיר בני ברק, נשאל אם לפי התורה אפשר להתרפא מהומוסקסואליות, אם להומו יש דין ייחוד עם גבר או עם אישה. לפניכם תשובתו המלאה

(עוד בעניין: הרב משה פיינשטיין: הומואים עושים דווקא!)

getimg

בספרו "תשובה כהלכה" נשאל הרב שלמה קורח, מרבני יהודת תימן והרב הראשי הספרדי ואב"ד של העיר בני ברק, 3 שאלות בעניין משכב זכר: האם לפי התורה אפשר להתרפא מהומוסקסואליות, האם להומו יש דין ייחוד עם גבר והאם יש לו דין ייחוד עם אישה?

לאחר פתיחה שבה הוא מציין כי לא היה עוסק בנושא אילו דורנו לא היה פרוץ במשכב זכר, הוא טוען כי הומוסקסואליות אינה מחלה, כי לו הייתה מחלה התורה לא הייתה מטילה עונש מוות למעשה הזה, ולדעתו המשיכה לגברים אינה אלה עצת יצר הרע.

באשר למחקר שטוען כי יש הבדל בין מוח של הומו לסטרייט, הרב כותב כי אותו חוקר חוטא במשכב זכר בעצמו וכי אין להאמין למחקרים הללו כי החוקרים עצמם חשודים במשכב זכר וכי אין הם יראי שמים אלא כופרים.

עוד ציין הרב כי כשם שסטרייט מתגבר על יצרו ואינו מממש את יצרו עם נשים, כך גם על הומוסקסואל. אמנם הרב מציין שלסטרייט יש פתרון ליצר – חתונה עם אישה – ואילו להומו אין, אבל הרב בכל זאת טוען שגם הומו יכול להתגבר על יצרו ואף נותן כמה עצות לכך: מחשבה טהורה, התרחקות מליצנות ועוד עצות.

באשר לשאלת ייחוד של הומו עם זכר – הרב אומר שדווקא להומו יש איסור ייחוד עם הומו, אבל אין איסור ייחוד בין שני סטרייטים וגם לא בין הומו לסטרייט ("שהרי בוש מהשני ויפחד ממנו פן יבולע לו"). הרב דן אם האיסור מהתורה או מחכמים והוא מסיק כי מדובר באיסור מכוח הסברה. מעניין לציין כי לפי דברי הרב עולה שאין דין "לא תקרב" במשכב זכר.

באשר לשאלת ייחוד של הומו עם אישה סטרייטית – הרב מעלה שאסור בכל מקרה.

לקריאת השאלה והתשובה – לחצו על התמונה למטה

זכור1-page-001

 

4 תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. התגובה הזו מצחיקה אותי.
   מה כל כך רע ונורא בזה?
   הומוסקסואליות זה משהו שנולדים איתו. אף אחד לא בחר את זה.
   אם את חושבת שזו בחירה, אולי תבחרי פעם אחת להימשך לנשים או לבקש מבעלך להימשך לגברים. אני לא חושבת שהצלחתם.

   זה לא דרך הטבע, יש בעלי חיים הומוסקסואלים.

   1. רק ילד קטן שכלית, בן 2 לכל היותר, יחשוב שרגש הוא לא בר-בחירה.
    דבר ידוע שבבתי כלא בארה"ב יש מלא prison gays, שבחוץ מנהלים משפחות וכו'.

  2. הרב צודק בהחלט. זאת נטייה מינית אצל גברים מהחשש שלהם מנשים וכן להיפך של נשים מגברים.
   ברור שזה הפיך וכל אלו שמנסים לטעון "שזה מה שיש כך נולדתי" טועים ומטעים את האחרים.
   הרמב"ם גדול רופאי העולם: הרמב"ם הלכות תשובה פרק ה

   הלכה א: רשות לכל אדם נתונה: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק – הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע – הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה: "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע", כלומר: הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין, שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע. וכיון שכן הוא "פן ישלח ידו".

   הלכה ב: אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע – אין הדבר כן. אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי, או כילי או שוע, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה. הוא שירמיהו אמר: "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב", כלומר: אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע, וכיון שכן הוא, נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה. הוא שכתוב אחריו: "מה יתאונן אדם חי" וגו' וחזר ואמר: הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרשות עתה בידינו. הוא שכתוב אחריו: "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה" וגו'.

   הלכה ג: ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה, שנאמר: "ראה נתתי לפניך היום את החיים", וכתיב: "ראה אנכי נותן לפניכם היום", כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה – בין טובים בין רעים. ומפני זה הענין נאמר: "מי יתן והיה לבבם זה להם", כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם.

   הלכה ד: אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים או למדע מן המדעות או לדעה מן הדעות או למעשה מן המעשים כמו שבודים מלבם הטפשים הוברי שמים – היאך היה מצוה לנו על ידי הנביאים "עשה כך ואל תעשה כך", "הטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם", והוא מתחלת ברייתו כבר נגזר עליו, או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו? ומה מקום היה לכל התורה כולה? ובאי זה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק? "השופט כל הארץ לא יעשה משפט?".

   ואל תתמה ותאמר: היאך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו, והכתוב אומר: "כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ"? דע שהכל כחפצו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורין לנו! כיצד? כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול, וכן שאר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו, ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו וכל מעשיו מסורין לו, ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל עושה כל שהאדם יכול לעשות.

   לפיכך דנין אותו לפי מעשין: אם עשה טובה – מטיבין לו, ואם עשה רעה – מריעין לו. הוא שהנביא אומר: "מידכם היתה זאת" לכם, "גם המה בחרו בדרכיהם" ובענין זה אמר שלמה: "שמח בחור בילדותך… ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט", כלומר דע שיש בידך כח לעשות ועתיד אתה ליתן את הדין.

   על הבחירה החפשית
   * "ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. הוא שירמיהו אומר "מפי עליון לא תצא, הרעות והטוב" (איכה ג,לח)–כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב, ולא להיות רע"
   "וכיון שכן הוא, נמצא זה החוטא הוא הפסיד על עצמו; ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו, וגמלה רעה. הוא שכתוב אחריו "מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו" (איכה ג,לט). וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידנו, ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרשות עתה בידינו. הוא שכתוב אחריו, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד ה'"
   "ואל תתמה ותאמר היאך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ, ויהיו מעשיו מסורין לו, וכי ייעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ובלא חפצו, והכתוב אומר "כול אשר חפץ ה', עשה: בשמיים ובארץ" (תהילים קלה,ו). דע שהכול בחפצו ייעשה, ואף על פי שמעשינו מסורין לנו"
   "כיצד: כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול, וכן שאר ברייות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו–ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו, וכל מעשיו מסורין לו, ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל עושה כל שהאדם יכול לעשות"
   "לפיכך דנין אותו לפי מעשיו: אם עשה טובה, מטיבין לו; ואם עשה רעה, מריעין לו. הוא שהנביא אומר "מידכם, הייתה זאת" (מלאכי א,ט) לכם; "גם המה, בחרו בדרכיהם" (ישעיהו סו,ג). ובעניין זה אמר שלמה "שמח בחור בילדותך . . . ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט" (קוהלת יא,ט)–כלומר דע שיש בידך כוח לעשות, ועתיד אתה ליתן את הדין"
   "אבל נדע בלא ספק, שמעשה האדם ביד האדם; ואין הקדוש ברוך הוא מושכו, ולא גוזר עליו לא לעשות כך ולא שלא לעשות כך. ולא מפני קבלת הדת בלבד נדע דבר זה, אלא בראיות ברורות מדברי החכמה. ומפני זה נאמר בנבואה שדנין את האדם על כל מעשיו כפי מעשיו, אם טוב ואם רע. וזה העיקר, שכל דברי הנבואה תלויין בו"

   לסיום אל תתנו לעצמכם לשקוע בחזיונות שווא שאינם מובילים למאומה אלא לתהום עמוקה.
   אל תהיו מסכנים ואומללים שככה נגזר עליכם זהו שקר, תשאלו נרקומן שנגמל איזה ייסורים עבר
   בזמן הגמילה והיום הוא המאושר באדם. גם הוא יכל לטעון "מה לעשות כך רוצה הבורא" צאו מהסרט
   ההזוי הזה ויפה שעה אחת קודם!!!
   בהצלחה רבה