הרב יחיאל פאוסט – לשעבר ראש ישיבת מורשת יעקב, רחובות; תלמיד קרוב של הרב אליהו זצ"ל | רבנים שתומכים בכמוך

"רוצה אני לאחל לארגון כמוך ולמייסדו המשך פעילות מבורכת. שיהווה מרכז ומקור כוח לכל הזקוקים לו שרוצים להמשיך חייהם, על מציאותם המורכבת, על פי דרכה של תורה ללא פשרות"

הרב פאוסט

הרב יחיאל פאוסט – לשעבר ראש ישיבת מורשת יעקב, רחובות; תלמיד קרוב של הרב אליהו זצ"ל

זכות, שעול כבד עִמה, נפלה בחלקי ללוות את מייסדו של ארגון "כמוך", עוד מצעירותו, מהעת בה לא ידע מאן הוא, ובא להשיח עמי את תחושותיו וספקותיו.

דרך הקשר עמו למדתי וחשתי מעט את הכאב, נפתולי הנפש והקושי שבו נמצאים "בעלי נטייה", ובעיקר אם מבקשים הם לחיות באמונתם כמימים ימימה, ולהיות חלק מהציבור הנאמן לחיי תורה.

מסלול חיים כזה עובר דרך משברי אמונה וחיים, התמודדות עם יצר וחברה שמנסה למשוך לכוונים שונים כדי להקל על ההתמודדות עם המציאות הפרטית והציבורית.

מעיד אני שגם ברגעים שבהם נראה היה שיש התרחקות מעשית מסוימת ,לא פשה אמונה. וביתר שאת כשחזרו אט אט הכוחות, נעשה כל מאמץ לא לסטות מדרכה של תורה. דבר שבא לידי ביטוי ברוחו של הארגון כמוך. כמוך הוקם מתוך הפרדות מארגון אחר שיו"ר כמוך היה ממייסדיו, ופרש ממנו כשלא ניתן היה לעצור את נטייתו לנתיב שלא לרוחה של תורה.

כל צעד – ובודאי ציבורי – נידון עמי בהרחבה, ולא רק עמי.

עוסקים אנו בדברים שבדורות קודמים לא עלו בגלוי. מוטל עלינו ללוות את הזקוקים לכך, לתמוך בהם ולחזקם בכל האפשר, כשרצונם לא לסטות מדרכה של תורה למרות המציאות הקשה.

חלק מהפעילות והדרכים חדשים הם. מידת הצלחתם תיוודע בעתיד. וודאי שיש צורך לבחון מקומו של כל אדם. אין פרצופיהם שווים. יש מי שנמצא במקום שבו מנסה הוא לשנות נטייתו. הדרך לא קלה ולא מובטחת בה הצלחה מראש. יש שכעת אינם במקום הזה, ובוחרים הם להמשיך חייהם באופן אחר שמתאים לדרכה של תורה, כמו באמצעות מיזם הנישואים.

כולם זקוקים לתמיכה ולעידוד בתוך קהילותינו, ולא בבניית קהילות נפרדות, כשכמובן זקוקים הם לתמיכה המיוחדת והמתאימה.

רוצה אני לאחל לארגון כמוך ולמייסדו המשך פעילות מבורכת. שיהווה מרכז ומקור כוח לכל הזקוקים לו שרוצים להמשיך חייהם, על מציאותם המורכבת, על פי דרכה של תורה ללא פשרות.

יחיאל פאוסט

 

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.