הרב ליאור: "אסור להומו לצפות בנשים כדי להתעורר מינית" | הלכה

הרב דב ליאור נשאל אם מותר להומו, בהמלצת המטפל שלו, לראות סרטים שיש בהם נשים לא צנועות כדי שיתעורר להימשך לנשים. הרב אוסר זאת, מציין שפסיכולוג שעמו התייעץ שלל שיטת טיפול כזאת ובסוף ממליץ הרב על שיטת טיפול שונה

לפניכם השאלה והתשובה, כמו שמובא בשו"ת דבר חברון שנכתב בידי הרב דב ליאור, רבה של קריית ארבע וראש הישיבה שם.

הרב ליאור. תצלום: ויקיפדיה
הרב ליאור. תצלום: ויקיפדיה

שאלה:

אדם שיש לו נטייה שנמשך לגברים, והמטפל בו אמר שרפואתו היא שייראה סרטים שיש בהם נשים בלבוש לא צנוע, וזה יעורר אותו למשיכה לנשים. האם הדבר מותר?

תשובה:

חז"ל (פסחים כה ע"א) קבעו כלל "בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים", וכך נפסק בשו"ע (יו"ר סימן קנה סעיף ב).

מסופר בגמרא (סנהדרין עה ע"א): "מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת, והעלה ליבו טינא. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל. אמרו חכמים – ימות ואל תבעל לו. תעמוד לפניו ערומה – ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. תספר עמו מאחורי הגדר – ימות ואל תספר עמו מאחורי הגדר". ונפסק שאפילו אם היא פנויה אסור (ראה רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ט).

לדעת הרמב"ם (ספה"מ מ"ע שנג) איסור קרבה לערוה הוא אפילו בחיבוק ונישוק. אמנם הש"ך (יו"ר סימן קנז ס"ק י) הבין ברמב"ם שדווקא אם הוא עושה דרך תאוה, ובלי תאוה אין בו איסור תורה, אך יש חולקים על הש"ך בהבנת הרמב"ם, עיין "בית שמואל" (אבה"ע סימן כ ס"ק א) שסובר שיש איסור לרמב"ם אפילו שלא בדרך חיבה. לפי הרמב"ן האיסור הוא תמיד מדרבנן, אך הש"ך מכריע כהרמב"ם.

לכן בנידון שלפנינו, אמנם כרגע לפי דברי המטפל אין לו שום משיכה לנשים, אך יכול להיות שבשלב מסוים כן תהיה לו, ואז ודאי שחל האיסור שאין מתרפאין בגילוי עריות ולכן יהיה אסור.

כמו כן ביררתי אצל פסיכולוג אחר שאמר לי שהוא אינו ממליץ על שיטת ריפוי זאת, אלא על שיטות אחרות. למסקנה, איני רואה מקום להתיר לו לראות סרטים מסוג זה, אלא יש לחפש דרכים אחרות.

ע"כ.

לנוחיותכם, הנה התשובה בתצלום מהספר:

4 תגובות

תגובות בפייסבוק

להגיב על איתי לבטל

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כל המושג של "לשנות" את המשיכה טעות מיסודו, שאין האדם יכול להשתנות.
  וראוי כי הרב ליאור ורבנים נוספים ישנו את הגישה לחלוטין ולאפשר להומו להיות מי שהוא.
  מבלי לנסות "לתקן" אותו, אלא לחנך את החברה לסובלנות וקבלה.
  שכך אלוהים ברא אותו.
  זכות האדם הפרטי אם לחטוא או לא.

  1. אני לא יודע מה דעתו של הרב ליאור בנושא "שינוי נטייה מינית"
   אבל כאן המצב הנתון הוא שאדם החליט שהוא רוצה לנסות לשנות את נטייתו (בין אם הדבר אכן אפשרי או לא) ושואל האם מותר לו לנקוט בדרך מסויימת.
   הרב כפוסק הלכה צריך לומר לו האם הדבר מותר או אסור.
   כמו כן הוסיף ואמר שאם הוא אכן רוצה לנסות לשנות את נטייתו בדרך אחרת – יש לחפש דרכים אחרות.

   זכותו של האדם הפרטי לחטוא, אבל במקרה כזה שפשוט לא ישאל רב.
   הרב לא יכול לפסוק לו שיחטא.

 2. כל הכבוד לרב שעומד מאחורי ערכיו ואומר שאסור לצפות בפורנו ולא משנה מהי נטייתך המינית או מהי המטרה של המעשה.
  ובלי קשר לפסק ההלכה – נטייה מינית לא ניתן ולא צריך לשנות ואין להתערב חיצונית – טיפול צריך להיות קבלה והעצמה ולא נסיונות לבטל ולהדחיק.

 3. קצת מזועזע מהניסוח "זכות האדם הפרטי לחטוא". לחטוא זו לא זכות!
  זו בהחלט זכות לא לחטוא..

  אני מאמין שאם הרב היה משתכנע שמקצועית זה אכן יכול לעזור לבן אדם – הוא היה מתיר את זה. הרב אוסר מכיוון שמעריך שזה לא יכול לעזור, במקרה זה.