מה הפתרון להומו דתי שניסה להשתנות ולא הצליח? ארבעה רבנים משיבים | שאל את הרב

מה הפתרון ההלכתי להומו שאינו נמשך לנשים כלל, אינו יכול להתחתן עם אישה, כבר עבר טיפולים, בכה, צם, התענה, התפלל, צעק וזעק, ניסה ולא הצליח. האם נזירות היא אכן פתרון הגיוני? האם אין דרך אחרת? הרבנים פאוסט, אפרתי, הראל ושרלו משיבים, ואחד מהם אומר מפורשות את מה שמופיע בכותרת ומסייג זאת בכמה תנאים חשובים

השאלה:

מה הפתרון להומו דתי שניסה להשתנות ולא הצליח?   

אשמח לדעת הרב בעניין הזה:

מה הפתרון ההלכתי להומו שהוא הומו – לא נמשך לנשים, לא יכול להתחתן עם אישה, נמשך לגברים בלבד.

אדם שכבר עבר טיפולים, בכה, צם, התענה, התפלל, צעק וזעק, ניסה ולא הצליח.

האם פתרון נזירות הוא באמת פתרון? זה מה שהרב מציע (כמו ששמעתי רבנים אחרים שהציעו במצב הזה)? איך אפשר להציע פתרון כזה – הרי הוא נכון (אולי) ליחידי סגולה בלבד? אי אפשר להציע "פתרון" כזה לאנשים רבים כל כך.

מה גם שנזירות אינה דרך היהדות (בניגוד לנצרות) וגם כל הדיבורים על עקדת יצחק קצת מוקשים כי בסוף גם העקדה לא באמת הייתה. הקב"ה לא רוצה שאנשים יהיו נזירים כל חייהם, ולא רוצה שיעקדו את עצמם. התורה היא תורת חיים. איך אפשר להציע פתרון של רווקות ונזירות מתמדת?

גם ההצעה להשקיע בתורה או לעזרה בזולת אינה עוזרת. סוף סוף האדם לבדו. חוזר לבית ריק. למיטה ריקה.

אסכם: מה הפתרון ההלכתי להומו שלא נמשך לנשים כלל וגם מיזם "אנחנו" לא מתאים לו? אם רווקות – איך פתרון זה ישים ומציאותי?

הרב יחיאל פאוסט
הרב יחיאל פאוסט

התשובה של הרב יחיאל פאוסט:

שלום רב,

לצערי לא מצב בחיים יש פתרון, בוודאי לא שתואם את רצוננו העכשווי.

אמת שנזירות אינה המצב הרצוי וגם לא בדידות. אך ישנם מצבים בחיים שאינם הנורמה: אשה עגונה, למשל.  דרכי ה' וחשבונותיו אין אנו יודעים.

מכיר אני אישית אשה שאיבדה ארוס בשואה ומאז לא נישאה וחיה בבדידות במובן זה, אך כל חייה היו קודש לחינוך ילדים ובמיוחד במצוקה. זה אידיאלי? כמובן שלא.

יש מקרים רבים אחרים קשים מאוד בחיים. פצועים ממלחמה, חלילה לבקר אנשים כאלה, אך בוודאי יש ללמוד מכולם ובוודאי המיוחדים שבהם. יש לי חבר אישי – מפורסם לא מעט – מנשה מזרחי בן חיים. שנפצע קשות בחווה הסינית במלחמת יום הכיפורים. מסע חייו מאז, השיקום החלקי, העליות והמורדות, מסכת חייו, הם סיפור ארוך. דבר אחד בלט לכל מי שהתקרב אליו: האמונה והשמחה.

קל לתת עצות. איני יודע אם הייתי מגיע למדרגתו לוא חלילה הייתי במקומו.

לכל אחד הניסיון האישי שלו ולא תמיד אנו חיים במצב של מה שהיינו רוצים שיהיה.

אני חושב ומאמין שגישה כזו תוסיף לשקט נפשי ואזי גם מגלה לנו הקב"ה דברים טובים.

זו עבודה לא קלה ויש דרכים ללמוד אותה.

יחיאל פאוסט

הרב ברוך אפרתי

התשובה של הרב ברוך אפרתי:

שלום,

אני מבין את כאבך, ושותף לתחושת התסכול שלך.

אדם שניסה לשנות את נטייתו למצב רגיל במשך שנים, ולא הצליח, אזי דינו הוא שאינו חייב בפריה ורביה שכן אין לו היכי תימצי לקיום המצווה בהיתר. והרי זה כמי שאחזו בולמוס שפטור מדבר מצווה שכן הוא אנוס ע"פ מצב אישיותו.

חייו האישיים של אדם זה יצטרכו להיות באופן בו אינו חוטא. דהיינו שלא לקיים יחסי אישות ח"ו עם גברים, ולגדור עצמו בדבר של להגיע לזה. ובנישואין לאשה אינו יכול שכן ניסה ולא עלתה בידו.

לפיכך ישאר רווק כל חייו, ולא יממש נטייתו המינית. ועל אף שחייו יהיו קשים מנשוא, כך ברא ד' עולמו ואין עצה ואין תבונה נגד ד' להתיר איסורים.

ומעת לעת ישוב לבדוק אולי בכל זאת יוכל לחיות עם אשה ולהנשא לה ולבסס נטיה רגילה בתוכו.

ואם כל ימיו חי כך לבדו ומתמודד עם יצרו בגבורה, עליו הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו', שמשעבד כח אהבתו המינית בגבורה לאהבת בוראו, ומהלך חייו מאיר אור גדול בתוככי נשמת האומה כאחד מצדיקי ישראל שכובש יצרו, וטללי אורה בזכותו באים לעולם.

היהדות רואה בהארת החושים בקדושה את עיקר דרכה. אולם על דרך הפרט, לפעמים הקב"ה ברא אנשים אנוסים בכל מני אופנים, חלקם ללא אשמה בהם, כגון ממזרים ועוד. ויש לנו אמון בד' ולא רק אמונה בו, דהיינו אנו נותנים אמון בדרכיו הנסתרים מאיתנו ויודעים שהם אמת וצדק גם אם נראים כקשים מאד על הבריות ודורשים שעבוד היצר המיני מיסודו כל החיים.

כל טוב,

ברוך אפרתי

הרב ארלה הראל
הרב ארלה הראל

התשובה של הרב ארלה הראל:

הרב הראל כבר נדרש לשאלה בעבר, ופרסמנו את הדברים באתר, ולכן כאן אנו מסתפקים בקטע מתשובתו:

[…] אתה, וחבריך, עם כל הקושי שבזה, נמצאים לפני מציאות של אהבת ה' בכל נפשכם ובכל לבבכם, וזה קשה, מאוד, כמעט בלתי אפשרי, אבל אפשרי, ואני מכיר מקרוב מאד אנשים שעומדים בזה, וממלאים את חייהם בטוב ואושר.

אתה שואל האם פתרון נזירות הוא הפתרון שאני מציע. זה לא הפתרון שאני מציע, אבל זו האופציה ההלכתית היחידה הקיימת. זה לא פתרון כי זה לא פותר כלום, אבל זה האתגר. כאמור לא תמיד יש פתרון, אבל יש הדרכה ברורה מה צריך לעשות.

למעשה – אין להלכה פתרון למת"מניק טוטלי הנמשך רק לגברים ונדחה מנשים. אין ולא יהיה, כי ההלכה היא דבר ה' והיא לא משתנה על פי מה שנראה לנו. עליך לעשות ככל יכולתך, בליווי רבנים רגישים ואנשי מקצוע, להגשים אידאל זה, ולחשוב עליו באופן לוגותראפיסטי, על פי שיטת ויקטור פראנקל, הטוען כי הענקת משמעות לכל סבל הופכים אותו לניתן לנשיאה. גם אתה, אם תמצא משמעות לסבל העובר עליך, תוכל להעצים את עצמך במקום לחוש קורבן, להרגיש שאתה מיוחד, שיש לך מה לתרום לעולם ולסביבה וע"י כך להתמלא באושר.

לתשובה המלאה של הרב הראל לחצו כאן.

הרב יובל שרלו

התשובה של הרב יובל שרלו:

שלום וברכה,

אלו מהשאלות הקשות ביותר הקיימות.

מה שנאמר לך בשמי – לא נאמר על ידי מעולם. אני כותב זאת בוודאות, לא בגלל שאני זוכר את כל מה שאמרתי, אלא בשל העובדה שמעולם לא סברתי כי יש בידי יכולת לענות על שאלה זו.

שנים רבות אני טוען כי במציאות המרה והכואבת הזו – צריך לחפש אחר "חליפה" מתאימה לאדם הפרטי בו מדובר. לא זו בלבד, אלא שהוא זה שבוחר את דרכו, ותפקידנו כרבנים היא להעצים, לחזק, להציג אפשרויות, ולעשות כל דבר כדי שהוא יבחר את העצה הקיימת בתוכו, וידלה אותה מתוך ליבו.

עומדות בפני אדם כזה יותר מאפשרות אחת, ואני לומד מדבריך חלק מהן: הכרעה לחיי נזירות; חיפוש בת זוג שיודעת את מצבו ובכל זאת כורתת עימו ברית; חיפוש אלטרנטיבות למילוי עולמו הפנימי; חיים משותפים (לא "זוגיים") עם בחורים אחרים; ועוד ועוד. כל אחת מאלה היא לא מוחלטת, אלא מורכבת ממרכיבים שונים, וכאמור – כל אחד "תופר" את החליפה שלו.

זה בהחלט אחת השליחויות היותר קשות שהוטלו על האדם, והיא ממלאת כאב גדול. החיפוש הוא אחר דרך להוליך אליה את הכאב.

כל טוב והרבה חיזוק,

יובל שרלו

(רוצים גם אתם לשאול שאלה את אחד הרבנים או את אחד הפסיכולוגים?
רוצים לקרוא שאלות אחרות ששאלו? לחצו כאן למדור "שאל את הרב")

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.