ד"ת לראש השנה | דבר תורה לפ"ש

על תשובה מיראה לעומת מאהבה, על זכות אבות וגם על בקשת סליחה * חיים, חבר ועד כמוך, בדבר תורה לשנה החדשה

אהבה שנאה יראה כאב תשובהלפני כשלושת אלפים שלוש מאות ושלושים שנים, לאחר כחודש וחצי של בקשות, תחינות ותחנונים עלה אדם קשיש בסביבות גיל ה-80 אל הר סיני במטרה לקבל מחדש שני לוחות אבנים. תקופת שהייתו בהר לוותה בציפייה רבה ובמתח  רב מצד מכריו, מיודעיו ומיליוני אנשים, והם שהפכו את מנהיגם ומורה הדרך שלהם למעין אליל.

ארבעים ימים ולילות שהה האיש בפסגת ההר בקרבת האלוקים ושם גם למד את ססמת הנצח של התשובה. זכות האבות – שהיא כלל ההישגים הרוחניים המזוככים שהשיגו האבות אברהם, יצחק ויעקב בימי חלדם – לא נעלמה מן העולם עם הסתלקותם של האבות מארץ החיים. הם נודדים הלאה אל הדור הבא ותופסים את מקומם במערך הגֶנים הרוחניים, הקיימים באדם במקביל לדנ"א הגשמי.

הגמרא במסכת שבת (דף נח) דנה בשאלה האם תמה זכות האבות על עם ישראל ואם כן, מתי.  לשאלה זו חשיבות רבה שהרי אנו פותחים כל יום שלוש פעמים את תפילת העמידה בברכת האבות. וכדברי רבי יעקב בן הרא"ש – מחבר ה"טור" על השולחן ערוך בסימן קי"ג מהלכות תפילה :

   "וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו..
           תקנו להזכיר חסדי אבות אצל הגאולה לומר שאף אם תמה זכות אבות גאולתו לעולם קיימת שהרי
           הבטיח בה בשמו הגדול וכאשר שמו קיים לעולם ולעולמי עולמים כך גאולתנו לעולם קיימת
            וה"פ זוכר חסדי אבות לבניהם לגאלם ואף אם תמה זכות אבות מביא גואל לבני בניהם למען שמו
            שהוא קיים לעולם."

עם זאת רבנו תם מבקש להבהיר ולהזכיר לנו כי

         "זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה דהא כתיב (ויקרא כ"ו) " וזכרתי את בריתי יעקוב" אף
           לאחר גלות ואנן אין אנו מזכירין זכות אבות אלא הברית."

כלומר, אנו חיים בדור ובתקופה שבה איננו יכולים להתלות באילנות גבוהים כדי להצדיק את מעשינו ולבקש מהקב"ה שירחם עלינו בזכותם.

סוד התיקון ודרך התשובה הועברה אלינו ממשה רבנו בעת שעלה לקבל את לוחות הברית השניים בראש חודש אלול וירד מן ההר ביום הכיפורים עם הלוחות והבשורה על מחילת חטא העגל.

סוד התשובה הוא י"ג מידות הרחמים שאנו אומרים פעמיים ביום בימי החול, לאחר סדר הווידוי. לא שאמירתם בלבד מספקת לכפר על כל חטאינו ופשעינו, אבל היא האמצעי היחידי לנסות ולזכות במחילתו של בורא העולם על מעשינו הגורמים להרס עולמו הרוחני והגשמי.

שתי דרכים בסוד התשובה ושניהם רמוזים בראשי התיבות של חודש אלול (אעפ"י שמקור השם הוא באכדית ולא בעברית):

תשובה מיראה (גישת העבדים) – אני לדודי ודודי לי;
תשובה מאהבה (גישת הבנים) – איש לרעהו ומתנות לאביונים.

ובדרך דומה אנו אומרים בראש השנה מיד לאחר תקיעות השופר בכל שלושת הסדרים (מלכויות, זיכרונות ושופרות): "הַיּום הֲרַת עולָם, הַיּום יַעֲמִיד בְּמִשְׁפָּט, כָּל יְצוּרֵי עולָם, אִם כְּבָנִים אִם כַּעֲבָדִים. אִם כְּבָנִים רַחֲמֵנוּ כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים. אִם כַּעֲבָדִים עֵינֵינוּ לְךָ תְלוּיות, עַד שֶׁתְּחָנֵּנוּ וְתוצִיא לָאור מִשְׁפָּטֵנוּ, קָדושׁ".

תשובה מאהבה היא התשובה הרצויה כי בנים אנו לה' אלוקינו. ובן שחטא עדיין ממשיך להיקרא בן. אך תשובה מיראה היא משום מה דרך התשובה המקובלת יותר בעולם היהודי וסביבה נסבות מרבית שיחות ההתעוררות ופעילות הארגונים העוסקים בקירוב רחוקים במגזר החרדי. אולי כי זו הדרך הקלה יותר, הפשוטה יותר ואולי אף זו שתוצאותיה ניכרים במהרה.

אך יש בה בעיה בתשובה מיראה. הגמרא במסכת יומא (פז, ב) מציינת שבתשובה מיראה הזדונות נהפכים רק לשגגות אך בתשובה מאהבה הן נהפכות לזכויות. ההסבר לכך מצוי בכך שבתשובה מיראה אנו שבים רק בגלל הפחד, הבעתה או מהרצון להיות "בסדר". לעומת זאת, בתשובה מאהבה אנו שבים בגלל האמונה בצור ישראל וגואלו, בגלל הרצון הפנימי שלנו למלא אחרי מצוותיו, בגלל שאנו מכירים בחסדים שהוא גומל עמנו ואנו מכירים לו תודה בחזרה.

ולנו חפצים להיות "בנים של" ולא "עבדים של" ולזכות באורות של התשובה בגלל היותנו בניו של הקב"ה ולא בשל היותנו עבדים המשמשים את הרב.

ולקראת סיום אנצל במה זו כדי לבקש סליחה, מחילה וכפרה מכל אחד ואחד מכם על כך שלא נהגתי בכם בכבוד מספיק, על כך שלא הייתי די קשוּב לצרכיכם, רצונותיכם ובעיותיכם ועל דברים שאמרתי או כתבתי והחלטות שקיבלתי או הייתי שותף לקבלתן ואשר פגעו במי מכם. וכולי תקווה שאצליח לשפר את מעשי ואת התנהגותי כבר בשנה הקרובה הבאה עלינו ועל כל עם ישראל לטובה.

אאחל לכולנו שנזכה להרבות באהבת חינם של נתינה גם "איש לרעהו" וגם "מתנות לאביונים" איש איש כפי יכולתו, כישוריו ותכונותיו ובזכות זה שנזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לאלתר בספר חיים טובים ולשנה מבורכת ומשופעת בטוּב רוחני וגשמי כאחד ולגאולה שלמה במהרה בימינו.

שלכם באהבה,

חיים

חבר ועד עמותת כמוך

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.