מעלעלון: ד"ר סודי, שליסל, לפיד, בנט, בית הלל | מעלעלון - הומוסקסואליות בעיתונות המגזרית

בעולם קטן עלה הנושא ההומוסקסואלי בריאיון עם לפיד. בבשבע ובעלון גל עיניי דיברו על הרבנים שפרסמו מכתב תמיכה בד"ר סודי. במוצש נדרשה סתיו שפיר לביטול הנאום של בנט לאחר הדקירה במצעד. במקור ראשון סקרו את מחדלי המשטרה בפרשת הברנוער והמצעד, ורבני בית הלל באמירה ראשונה בנושא ההומוסקסואלי * סקירה מיוחד לכמוך

עולם קטן

השבוע לא המשיכו את הדיון הארוך שהיה בעלון סביב הנושא, אבל כן אזכרו את הנושא בריאיון עם יאיר לפיד.

lapid

 

גל עיניי

לכאורה זו הפעם הראשונה שהעלון מאזכר את הנושא. הסיבה לאזכור הפעם הוא ש"דרך חיים" היא תנועה הקשורה לרב גינצבורג – ראש עמותת גל עיניי.

pnimi-11

בשבע

דבר מכתב הברכה לד"ר סודי הובאה גם בבשבע.

besheva-44עוד הובא בעיתון ממצאי ועדת הבדיקה למחדל במצעד.

besheva-48

במוסף אתנחתא נבחר הרצח במצעד הגאווה בקטגוריית "מחדל השנה".

etnachta-26

מקור ראשון

במוסף יומן, במסגרת סיכום שתע"ה, ציינו את השנה הקשה שעברה על המשטרה, ודנו בקריסת תיק הברנוער והרצח במצעד.

35 36

במוסף "השבת" דנו ברצח במצעד.

31
במוצש ראיינו את סתיו שפיר מ"המחנה הציוני", ושאלו אותה על שתקפה את בנט לאחר סיפור הנאום שלא היה בעצרת לאחר הדקירה במצעד.

32

33

בית הלל

bet

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.