לרגל יוה"כ: תיקון למשכב זכר | הלכה

תיקונים שונים הוצעו למשכב זכור: להתגלגל בשלג, להתענות רל"ג תעניות כמניין זכו"ר, לעשות את שניהם גם יחד. אבל כידוע חולשה ירדה לעולם, ולכן "הבן איש חי" מציע תיקון חלופי

(עוד בעניין: משכב זכר נכלל בגדר "ייהרג ובל יעבור"?)

ילקוט מעם לועז, פרשת אחרי מות, פרק יח פסוק כב:

meam_loez

רבי חיים ויטאל, ספר "עץ חיים", שער הכללים, פרק יא:
וז"ס (וזה סוד – עורך האתר) עונש משכב זכור כי הוא מוריד הכח שיש באמא כשהיא למעלה וגם את אבא המשפיע באמא למעלה ומורידן עד נה"י דז"א. וז"ס זכור שהוא גימ´ הוי"ה דיודי"ן ותהי"ה דיודי"ן ע"ב וקס"א ושניהם גימ´ זכו"ר והם גימ´ רג"ל להורות שהורידן עד רגליו דז"א ואז כביכול מתבטל הז"א לגמרי שאינו יכול לסבול האורות ההם (שירשו את מקומו) ואז כביכול מתבטל לגמרי כענין וימת בלע. וז"ס העון הזה הנקרא תועבה פי´ תועה אתה בה ר"ל כי אתה חושב שהורדתה אמא על הבנים ומשפעת להם כזכר לנקבה ואתה עושה אותה נקבה שאתה שוכב עמה. ולכן תשובה על חטא זה שיתענה רג"ל תעניות כמספר ב´ שמות הנ"ל שבהם חטא והורידן למטה. ויכוין להעלות בכל יום חלק א´ מהם עד שנמצא שבי´ ימים הראשונים מעלה י´ א´ דע"ב וכן עד"ז עד שישלמו רג"ל תעניות ואז נגמר להעלותן למעלה במקומן. והנה החוטא הזה גרם פגם גם באחוריים של השמות הנ"ל שהורידן למטה לכן גם בהם צריך תיקון והם קפ"ד ותקמ"ד גימ´ תשכ"ח. וזהו זכו"ר אל תשכ"ח כי הזכירה היא מהפנים והשכחה היא מהאחורים. והנה ג"פ רג"ל שהוא זכו"ר גימ´ תשכ"ח א"כ כשמתקן חלק א´ מהפנים יכוין להעלות ולתקן עמו ג´ חלקים מהאחורים נמצא כי בי´ תעניות ראשונים מתקן יו"ד ראשונה דע"ב כנ"ל ומתקן ל´ חלקים דאחוריים שהם יו"ד י´ מן יו"ד ב´ של אחוריים כי הפנים רג"ל א´ והאוריים ג´ רגלים וביום התענית האחרון מרג"ל תעניות יכוין לכלול הכל ביחד ולהעלות כל הפנים שהם הרג"ל וכל האחוריים שהם תשכ"ח בבת אחת ולהעלותן במקום של או"א:

(מתוך – ויקיטקסט)

benishchai

ספר "לשון חכמים" לרב יוסף חיים, חלק א´, סימן ס"ח(כל הזכויות שמורות להוצאה):
"תיקון לעון משכב זכור למי שאין בו כוח להתענות, וגם אינו יכול להתגלגל כל גופו בשלג תשעה פעמים, יקבל תענית מבעוד יום"

לחצו על התמונות לצפייה בגודל מלא:

חלק 1

חלק 2
חלק 3
חלק 4
חלק 5
חלק 6
חלק 7
חלק 8
חלק 9
חלק 10
חלק 11
חלק 11
חלק 12
חלק 13
חלק 14
חלק 15
חלק 16
חלק 17
חלק 18
חלק 19
חלק 20

(פרסום ראשון: כ"ח באלול תשס"ח, 28 בספטמבר 2008)

10 תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כל זה אך ורק מדברי קבלה, ורחוק הדבר מחכמי ישראל שפסקו כי כל מה שאדם צריך לעשות הוא רק תשובה, ורצוי, במקום להביא תיקונים מתיקונים שונים של קבלה להביא את דבריו של הרמב"ם על תשובה:

  "כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו" (במדבר ה, ו-ז), זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה.
  כיצד מתודין? אומר: 'אנא השם, חטאתי, עויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה'. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה, הרי זה משובח.

  בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה.
  התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירין לו שום דבר מרשעו, שנאמר: "ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו" (יחזקאל לג, יב)
  ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים, שנאמר: "כי ביום הזה יכפר עליכם" (ויקרא טז, ל).

  אפילו עבר כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל עונותיו נמחלין, שנאמר: "עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם" (קהלת יב, ב) שהוא יום המיתה, מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, נסלח לו.

  ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר: "יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו" (ישעיהו נה, ז).
  וכן יתנחם על שעבר, שנאמר: "כי אחרי שובי נחמתי" (ירמיהו לא, יח), ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר: "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו" (הושע יד, ד).
  וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו"
  (מתוך הלכות תשובה לרמב"ם)

 2. אפשר להביא דברי חזוקים . להגיד שיש עוד תרי״ב מצוות. להביא את דברי רבי זושא שאני אשפט כי לא הייתי אני, ולא כי לא הייתי משה. ואפשר במקום זה לדון על גילגול בשלג תעניות תיקונים ודברים שהבאת , כדי לענות נפש מעונה ממילא. אתה עושה רע וגורם לאחרים צלקות נפשיות נוספות על מה שכבר יש להם . חזור בתשובה.

 3. גם יוסי וג'אגר התגלגלו בשלג… לכותב הטקסט: אם הנושא מעסיק אותך כל כך, כדאי שתשאל את עצמך מדוע… כדאי גם שאשתך תשאל…

 4. משכב זכר משמעותו חדירה לפי הטבעת.
  לא מדובר על שאר האקטים.
  עשו כל שביכולתכם להימנע מחדירה. וה' הטוב יכפר בעדינו.
  כותב מלב דואב.

  1. אחי היקר בן מלך יש היום אפשרות לקבל טיפול בcbt וכן ללכת לקבוצת תמיכה של sa סקסואליס ט אנונימי והרבה חברים יעזרו לך רק אם תירצה יש כח לתפילות ואין מעצור להשם להושיענו חזק ואמץ אחי