הרב דוראס: לתת לגיטימציה להשתחרר מעול ההומוסקסואליות – בעזרת טיפול | הלכה

הרב שלמה כהן דוראס, ר"ם בישיבת המאירי, במאמר שפרסם בכתב עת תורני, המברר את יסודות האיסורים הכלולים בהומוסקסואליות (משכב זכר, ייחוד, קידושי טעות), והיוצא נגד מצעד הגאווה והיציאה מהארון

הרב דוראס. תצלום מתוך וידאו של ערוץ מאיר
הרב דוראס. תצלום מתוך וידאו של ערוץ מאיר

ראשי הפרקים מהמאמר

א. רקע

ב. מעין הקדמה: הטבע הבריא בו נברא האדם

ג. איסור התורה של "משכב זכור" ו"נשים המסוללות זו בזו"

ד. ייחוד עם הזכר, חשד על משכב זכור, קידושי טעות וכד'

ה. מצעד "היציאה מהארון" וחובת המחאה נגדו

ו. סיכום וקריאה להצלת אחים

ולפניכם קטע קטן מהמאמר, העוסק בשאלה אם הומו מוגדר אנוס:

יש הטוענים כי פעילות מינית בין שני זכרים היא בבחינת אונס, בשל הדחף הפנימי שיש לאנשים אלו למעשים אסורים אלו. אולם, אין הדבר נכון אם הם נוהגים כן מטעמי רצון או שכנוע פנימי והם רואים בהתנהגותם נורמה לגיטימית מבחינה חברתית-התנהגותית. גם כלפי אותם אנשים שיש להם דחיפה נשלטת אין הדבר בגדר אונס, שכן ברצותם יכולים וצריכים הם להתגבר על נטייה זו, כשם שעל אנשים אחרים לגבור על יצרים אחרים. וכלפי אותם בודדים, אם ישנם כאלה מבחינה רפואית, שאינם ניתנים לטיפול ושאינם מסוגלים לגבור על יצרם כלל, יש לומר שהתורה תפטור אותם מעונש בשל היותם אנוסים, אולם עצם הדבר נשאר בגדר איסור.

ועוד קטע המובא בסיכום המאמר:

הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל-פה לא נמצאת כלל לגיטימציה לתופעה של משכב-זכור או של נשים המסוללות זו בזו, שהייתה מוכרת וידועה גם בעולם העתיק. תורה זו לא השתנתה ולא תשתנה, ואין לתת לגיטימציה כלשהי גם אם באומות העולם ישנה תנועה כזו. "חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום". מי שנגוע בנטייה מכוערת זו – הן אם נגדיר אותה מחלה, הן אם זהו הרגל חברתי או שהדבר נובע מכל מניע אחר – עליו להיוועץ, לקבל טיפול ולהתגבר על יצרו הרע. יש דרך טיפול, ובעזרת ד', אנשים שטופלו השתקמו, חיים חיי זוגיות בריאה, הקימו משפחות רגילות וילדו בנים ובנות כדרך כל הארץ.

על החברה הכללית, כולל החברה הדתית, להירתם לאתגר ולעזור לאנשים אלו. לתת לגיטימציה להשתחרר מעול זה. זאת על ידי הכרה בעובדת קיום התופעה, גם בחברה הדתית והחרדית, וממילא, הכשרת מטפלים באופן מקצועי ופתיחת מכונים לטיפול באחים אלו. ונזכה שיתקיים בנו הכתוב: "והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני ד' אלוקיכם".

והנה המאמר המלא

(מתוך "תועים בדרך תועבה", הרב שלמה כהן דוראס, המאיר לארץ תשס"ז, 95-81)

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.