ד"ת לפרשת יתרו | דבר תורה לפ"ש

מהי בדיוק העצה הגדולה שנתן יתרו למשה? מסתבר שהעצה אינה טכנית – להעמיד עוד שופטים כדי שלמשה יהיה קל – אלא היא עמוקה הרבה יותר * ישי בד"ת העוסק באדונים ומשרתים, מאז ועד היום

פטיש בית המשפטהמוני אנשים נוהרים, תורים ארוכים ארוכים עומדים ומצפים. ולמי הם מחכים? למשה רבנו. שישפוט, שיחזק, שיגיד מילה טובה, שיעודד, שיברך. הם דורשים אותו, ודרכו הם דורשים את אלוקים: "כי יבוא אלי העם לדרוש אלוקים". חלק מהם מבקשים השראה, הִתעלות, חלק מהם בריאות טובה ואושר, זוגיות, צדק, משפט, כל מה שאדם מבקש מאלוקיו. כל מה שחסיד מבקש מרבו.

בכל האנשים האלה מביט יתרו חותנו של משה. הוא שונה מכל ההמונים, הוא לא יצא ממצרים, הוא לא טעם טעמה של עבדות, הוא כמו משה לא מכיר את תחושת חוסר הערך העצמי, תחושת החידלון, האפסות. התחושה שכבר אין לך רצון עצמי, אתה עבד, מכונה חסרת כיוון, מבצעת פקודות, נטולת נשמה, נשרכת בדרכה.

יתרו מביט בהמונים ומבין. הוא מבין שיציאת מצרים שעליה שמע כל כך הרבה עוד לא הושלמה. הוא רואה המוני אנשים המחליפים עבדות בעבדות. זה עתה הם יצאו ממצרים אחרי שנים של עבודת פרך תחת עולו של פרעה השליט האכזר, וכבר הם הולכים אחרי גואלם החדש – משה. משה נסיך מצרים, גם הוא מגזע המלוכה, הוא יוביל אותם, הוא ישפוט אותם, הוא ינהיג אותם, הוא ידרוש בשבילם את אלוקים. והם? הם יישארו באשר הם: עבדים, חסרי כיוון, חסרי ערך עצמי, הולכים בעקבותיו של בשר ודם כמוהם.

ויתרו מתרה במשה ואומר לו הסתכל סביבך, ראה את האנשים שבאים לשחר לפתחך, אלה העבדים שאתה הבטחת להם מפי השם שיצאו לחירות, שיזכו לתחושה האמתית של אדם בן חורין – האם הבטחתך מתקיימת? האם העמידה בתור אליך תגרום להם להיות בני חורין?

כי מה בין עבד לבין חורין? מה הדבר המרכזי המבדיל בין מכונה אנושית חסרת כיוון ובין איש בעל חירות פנימית אמתית? האם לא לקיחת אחריות אישית? הרי זאת התכונה המרכזית המייחדת את האדם החופשי מכל האחרים, המבדילה בין עבד לבן חורין – עבד מקבל צווים, פקודות וממלא אחריהם, הוא בורג במכונה הגדולה, הוא יד שלוחו ותו לא. מנגד, בן חורין לוקח אחריות, ניצב מול החיים ומקבל החלטות, לא מונע ע"י אחרים, לא מושפע מאופנות, מדיבורים, מרוחות הזמן, אלא הוא עצמאי, חושב, מחליט, מכריע, ולוקח אחריות על חייו וגורלו.

תן להם אחריות, מייעץ יתרו למשה. תן להם להכריע, תן להם לשפוט, תן להם  לקחת את חייהם בידיהם, לגזור את גורלם הם, לשפוט ביניהם, תן להם להיות בני חורין אמתיים.

ורק אז אחרי שילמדו ויקומו מתוכם שרי אלפים מאות חמישים ועשרות, אנשים שילמדו את העם לפתור סכסוכים בעצמם, לדאוג לבריאותם, לאושרם ולכלכלתם, רק אחרי שילמדו לקבל את חירותם בזכות ולא בחסד, רק אחר כך הם יוכלו לעמוד מול הר סיני ולשמוע את דבר האלוקים בדיבר הראשון שיחדור ללבבם ויאמר :" אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני".

מהות יציאתך ממצרים היא להיות עבד לא-לוהים היחיד האמתי הדורש מכל אדם להיות בן חורין ולא עבד, נאמן לעצמו ולוקח אחריות על חייו וגורלו. עבד א-לוהים ולא עבד לאדם.

שבת שלום,

ישי

2 תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.