הומוסקסואליות – התשובות המלאות של הרב הצבאי המיועד | הלכה

"הומואים ולסביות נשארים כאלה רק אם הם בוחרים להשאר כאלו", ענה המיועד לרב הראשי לצה"ל לשואל באתר כיפה, לפני כ-15 שנה(!). לפניכם שתי תשובותיו המלאות, בלי קיצוצים או עריכות

ו תמוז תשס"ב

תוכן השאלה:
הומוסקסואלים ולסביות מקימים משפחות בריאות ומתפקדות כהלכה, מגדלים ילדים ביולוגים ו\או מאומצים בצורה טובה ביותר. הומוסקסואלים ולסביות מתאהבים ואוהבים. הומוסקסואלים ולסביות נשארים כאלו, גם אם הם מדחיקים את נטייתם מסיבה זו או אחרת, ולא מתועד מקרה אחד בו אדם מודחק בצורה כזו, הצליח להיות באמת מאושר בחייו, עם אהבה אמיתית ותחושת הגשמה וחיים מלאים.

מהי ההתנגדות של החרדים לעניין?

תוכן התשובה:
לא החרדים הם שמתנגדים לענין זה, אלא התורה שצוותה על האדם לחיות ע"פ הטבע כאשר בראו ה' ושתוכנו הוא "ודבק באשתו והיו לבשר אחד". בעוד שהקשרים שמנית הם היפך הטבע והריסת הטבע.
הומוסקסואלים ולסביות נשארים כאלו, גם אם הם מדחיקים נטייתם מסיבה זו או אחרת, רק אם הם בוחרים להשאר כאלו, אך לאדם יש בחירה חופשית לחיות ע"פ הטבע כנ"ל.

הרב קרים. תצלום: הרבנות הצבאית
הרב קרים. תצלום: הרבנות הצבאית

ט תמוז תשס"ב

תוכן השאלה:
בתשובה לשאלתי הקודמת על ההומוסקסואליות, טענת מספר טענות שהכריחוני לשאלך שאלות נוספות:

1. הסברתי כי בקשרים הומולסביים יכולה להיות אהבה, יכולה להיות זוגיות מאושרת באמת ויכולה להיות המשכיות (העמדת צאצאים), בדיוק כמו בקשרים הטרוסקסואליים; כיצד, אם כך, אתה טוען כי יש בקשרים כאלו כדי להרוס את הטבע? האם אתה מסתמך רק על התורה בלי לבחון באמת את טבעם של הקשרים הנ"ל?

2. כתבת: "הומוסקסואלים ולסביות נשארים כאלו, גם אם הם מדחיקים נטייתם מסיבה זו או אחרת, רק אם הם בוחרים להשאר כאלו, אך לאדם יש בחירה חופשית לחיות ע"פ הטבע כנ"ל." ובכן, אני שב ומזכיר לך שאין ולו מחקר אחד או מקרה אחד מוכח של הומוסקסואל או לסבית ששינו את נטייתם. בנוסף עלי לשאול, מדוע יהיה הומו דתי שתוכל לומר עליו שבחר את נטייתו, ביודעו כי הדבר לא מקובל בקהילה החרדית וכי חייו עשויים להיות פחות מאופטימליים במידה ויהיה חרדי והומו? האם נראה לך הגיוני שתבוצע כזו בחירה?

זאת ועוד:
3. ידועים מקרים רבים של הומוסקסואלים ולסביות שהחלו לחוש במיניותם השונה כבר בגיל צעיר ביותר, בו אי-אפשר בשום פנים ואופן לומר שהתבצעה בחירה "בין בנים לבנות", ולמעשה זהו כזה גיל (אפילו בגיל שש ואפילו מוקדם יותר) בו הם חשו במיניות השונה (כמו הטרוסקסואלים שחשים במיניותם בגיל הזה, אגב), שלא ניתן אלא להצהיר בוודאות ש"כך נבראו" ו"כך נולדו". האם תוכל להוכיח אחרת?

זאת ועוד:
4. בהנחה שאתה הטרוסקסואל (כלומר – נמשך אל המין השני), אשאל אותך זאת: האם אתה בחרת בנטייה המינית שלך? האם אתה בחרת למי להימשך?

בברכה,

אני אני ולא אחר

תוכן התשובה:
מלבד ההיבט ההלכתי עקרוני – התנגדותנו אינה מכוונת לאדם פרטי זה או אחר שלו נטיה הומו'. התיחסותינו אל האדם הפרטי היא כמו אל אדם חולה או בעל מום שיש מצוה לאהוב אותו, לתמוך בו ולעזור לו להחלץ ממצבו, עם הרבה רגישות וסבלנות. מלחמת התורה מכוונת נגד המגמה, כנגד ההתיחסות אל נושא זה כאל נושאי דגל החרות והחופש. מלחמה נגד התפיסה הרואה נתק בין יחסי המין לבין המימד הנפשי הרוחני של קשר-מין, איש-אשה. המלחמה היא כנגד התפיסה המנתקת בין האקט המיני לבין האידיאל של המשכת העולם, הפרדה בין מין לבין ערכי משפחה. כמו כן נקודת המוצא של מניפי דגל "החופש" היא, שהאדם יכול לברוא את עצמו ככל העולה על רוחו. החופש של תורת ישראל מכיר בכך שיש טבע של איש וטבע של אשה טבע של עוף וטבע של בהמה ולכל אחד מהם יסודות מוטבעים של עולם מוסרי וכשם שמין אינו נזקק לשאינו מינו בבעלי חיים כי זה לא טבעי להם, קל וחומר במין האנושי, שלו בנוסף להם גם נשמה אלוקית שהיא חלק אליה ממעל. החופש והבחירה הוא ברצון להתאים את המציאות החיצונית של האדם למציאותו הפנימית שעל עצם קיומה אין לו בחירה.

ומכאן לשאלותיך:

1. מכיון שאני מסתמך על התורה, גם אם טבעם של קשרים אלו טוב ונעים, מכיון שהם אסורים, בהכרח שהם מזיקים, ואם לא מיד כעבור זמן, ולא כל מה שלא נצפה אינו קיים.

2. רק השבוע שח לי רב אחד (אוכל למסור לך שמו וכתובתו) על חבירו ששינה את נטייתו. אמנם היא לא היתה טבועה בו מלידה.

לא אמרתי שהומו דתי בקהילה חרדית בחר את נטייתו, אלא שהוא בחר לא להלחם בנטייתו.

3. הוא אשר אמרנו, שאיננו שוללים מציאות של נטיות הפוכות, אלא את האידיאולוגיה הרואה
בהשרשתן ובפיתוחן דבר טוב ולא מציאות שצריך לשנותה.

לסיכום: אכתוב לך מה שכתב אחד מגדולי חוקרי נושא זה שהיה גדול בתורת הנגלה והנסתר: "ההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטיה הטבעית שיש לאיזה בני אדם מראשית יצירתם, ובשביל כך חפצים הם לעקור את המחאה המוסרית בזה. אבל דבר אלוקינו יקום לעולם. וכבר פירש בר קפרא (שם של אמורא מתקופת התלמוד) על זה תועבה – תועה אתה בה. שהיא נטיה רעה, שצריך האדם וכללותה אדם להלחם עליה.
ומקצת הטינא שאולי תמצא אצל יחיד באופן שאי אפשר לעוקרה, זה ראו חכמים מראש ואמרו על זה . . . " (איני יכול לפרט זאת באתר).

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.