בעד ונגד – סיכום דעות הרבנים בפרשת הרב יגאל | כל-מיני

עם שוך הסערה קבלו סיכום מיוחד לאתר כמוך: מי תמך וחיזק, מי הסתייג וסייג, כולל המובאות והציטוטים מכל הרבנים שהתבטאו בפומבי בפרשת הרב יגאל לווינשטיין ונאום "הסוטים"

תומכים בדברים או כאלה שלא גינו מפורשות

לאחר כשבוע וחצי מאז התפוצצה פרשת הרב יגאל והנאום שהוכתר בשם "נאום הסוטים", החלטנו לאגד – במיוחד לאתר כמוך – את כל האמירות הפומביות שנאמרו בפי רבני ישראל: מי הגן על דברי הרב יגאל, מי הסתייג מחלק מהדברים, מי תמך ומי חילק.

מראש נציין שאל תשגו באשליות – רוב מוחלט של הרבנים שהוזכרו בתקשורת צידדו בדברי הרב יגאל. די במכתב ה-500 רבנים כדי להבין זאת, והמכתב מופיע לפניכם, אבל בכל זאת היה לנו חשוב לאגד את האמירות שנאמרו נוסף על המכתב – הן "בעד" דברי הרב יגאל והן "נגד".

הרב זלמן מלמדאשריך שנתפסת על דברי תורה

הרב רצון ערוסייש כאן ויכוח ערכי אמיתי אשר אמור להתנהל ברמה מאוד מעמיקה ורצינית אבל לצערנו הרב השיח הופך להיות מתלהם ומגמתי […] אין צל של ספק שהחד מיניות היא לא דבר טבעי בעולם

הרב אליהו זייני (וגם כאן)שר החינוך לא שם לב שלא את דברי הרב לוינשטיין הוא דחה, אלא את דברי הקב"ה שקבע בתורתו שהתנהגויות מסוימות נחשבות 'תועבה', למרות קביעותיו של אהרן ברק

הרב שמואל אליהו – ריאיון בגלצ, ריאיון בגלי ישראלאני חושב שזה נכון. התורה קוראת לסטייה הזו תועבה. אז אנחנו צריכים לקפל את הדגלים שלנו? לקרוע את ספר התורה, לשרוף חלקים ממנו כדי להיות נחמדים בעיני האג'נדות השמאלניות האלה? אם התורה קוראת להם תועבה, מה נקרא להם? נורמליים?

הרב יעקב אריאל (וראו כאן וגם כאן וגם מכתב הבהרה כאן)(הומואים הם) נכים שסובלים מבעיה אמיתית שאותה יש לפתור באמצעות טיפולים נפשיים ותרופתיים

אולי הסגנון (של הרב לוינשטיין) היה בוטה מדי, ואפשר להתווכח על הסגנון, אבל הבעיה היא בעיה אמיתית וצריך להעמיד אותה בצורה נכונה

זוהי מחלוקת שיש לנהלה בכבוד הדדי מבלי לפגוע איש ברעהו, לא פגיעה גופנית ואפילו לא פגיעת מילולית

הרב ברוך אפרתישמי שמבצע משכב זכר הוא בעל תועבה, וסוטה מדרך הישר שהיא דרך ה'. לעומת זאת מי שיש לו נטיה ומתגבר שלא לבצעה, קדוש יאמר לו

כ-500 רבנים שחתמו על העצומהלאור הדיון הציבורי שהתעורר לאחרונה סביב אמירות של הגאון הרב יעקב אריאל, הרב יגאל לוינשטיין ורבנים נוספים, ברצוננו להביע תמיכה בכל רב שמביע את דעתו ההלכתית והמוסרית הנאמנת לתורה ולחז"ל ללא משוא פנים וללא התנצלות. אנו מודעים היטב לכובד האחריות המוטלת על כתפי הרבנים, ודווקא בשל כך דברים אלו נכונים גם כאשר מדובר בסוגיות קשות ומורכבות. עם ישראל כולו חש את הבריאות הטבעית שבהקמת המשפחה בישראל – ועם כל הכאב על צערם של אנשים פרטיים, יחד עם הרצון להקל ולסייע לכל מי שניתן לסייע לו, כאשר אנו נדרשים לבירור עקרוני, אין מקום למתן לגיטימציה לתופעות ולהתנהגויות הבאות להעלות על נס אורח חיים המנוגד למוסר האנושי ולדרכה של תורה. האהבה כלפי כל אדם מישראל והחובה לנהוג בכל אדם כבוד, אינן יכולות לשמש סיבה לסילוף האמת ההלכתית או ל'עיגול פינות' ביחס למעשים אסורים. חובתו של רב בישראל להתייחס לסוגיה הלכתית או מוסרית בצורה ברורה ונוקבת, כמורה הוראה בישראל, ומשום כך אנו דוחים את הניסיון לסתום פיות של רבני ישראל. רבני ישראל ימשיכו להביע את דעתם ההלכתית, מתוך אחריות ציבורית, ללא חשש, בכל סוגיה שיידרשו לה, למען הרוב הדומם, דתיים וחילונים

ביניהם הרב דב ליאור,  הרב אריה שטרן, הרב מנחם בורשטיןהרב שלמה אבינר, הרב אליקים לבנון.

יש לציין שבמודעת התמיכה אין כל הסתייגות מהניסוח הבוטה של הרב יגאל, ולכן הבאנו את הנוסח המלא של מכתב התמיכה וגם את רשימת כל מאות החותמים.

A4-GiluyDaat

מתנגדים או מסתייגים

הרב דוד סתיואתה מעלה על דעתך, את הרב יגאל או את הרב אלי, אומרים בכנס "כל החילונים שנוסעים בשבת הם נוצרים"? הם היו מעיזים להוציא משפט כזה מהפה?!

הרב רפי פוירשטייןסגנונו הבוטה והמשתלח של הרב לוינשטיין משקף חרדה, כעס, ומרירות ולא בטחון בתורה ובאמונה. תורת ישראל, שדרכיה דרכי נעם, מלמדת אותנו לנהל מחלוקות, חריפות ככל שיהיו, בנועם ולא במקל חובלים

הרב שלמה ריסקיןאהבת ישראל שאני מכיר מצווה אותי לאהוב ולקרב ולא להרחיק ולהשמיץ. מצוות ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ו"ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא".

הרב יהודה גלעד (וגם כאן)הכינוי המשפיל, "סוטים", כלפי אנשי הקהילה הלהט"בית – כאילו לא נרצחה כאן ילדה רק לפני שנה על רקע של שנאה ותיעוב – הוא ביטוי חמור העלול להביא לפגיעה בנפש ממש

הרב יעקב מדןאמירה גורפת בגנות החד-מיניים גרמה להם עלבון וסבל לא מוצדקים כלל. חלקם אנשים צדיקים, שבנוסף לכל ההתמודדויות בעולמנו יש להם התמודדות נוספת שאינה קלה כלל וכלל, ורבים מאוד מהם עומדים בה בגבורה

הרב אלקנה שרלוכנגד דבריו של הרב יגאל אני מתקומם בשלושה רבדים. הראשון, שהוא החשוף מכל והפוגע מכל, הוא כמובן התייחסותו הקשה והלא נסבלת לאנשים מהקהילה הלהטבי"ת. כאן אין מקום להתפלפל פלפולים ולדרוש דרשות- נאמר דבר חמור עם, חלילה, השלכות חמורות, ונדרש גינוי עז ותיקון דחוף

הרב רונן לוביץ (וגם כאן)דברי הרבנים מחדדים את העובדה שביהדות הדתית ישנם כיום שני זרמים מובחנים: האחד מתקומם בחריפות ובבוטות כנגד כל מי ומה שאינם מתיישרים לפי הקו שלו, הוא בז לחלקים נרחבים בחברה הישראלית שאינם תואמים להשקפותיו, והוא מציג גישה לעומתית כלפי עולם הערכים של החברה המערבית, כלפי המודרנה וכלפי מובילי דעה שמשקפים את דפוסי החשיבה הליברליים יותר. לזרם הזה אין עניין להיות אדיב ונחמד כלפי ברי הפלוגתא שלו. בעיניו כל מי שאינו עומד בקריטריונים שהוא קבע ראוי להוקעה. במקרים מסוימים הוא ייחשב למי שהוציא עצמו מכלל ישראל, כמו הרפורמים למשל, ובמקרים אחרים הוא מוציא עצמו מהנורמה האנושית בכלל, כמו הלהט"בים, לדוגמה

הרב מיכאל אברהםאמירה כמו שלו יכולה לבוא רק ממקום שיפוטי, ואין לזה שום בדל קשר להגדרה מדעית, עם או בלי אגודת הפסיכיאטרים האמריקאית

הרב חיים נבוןהם לא חולים ולא סוטים. כשפגשתי לראשונה דתיים בעלֵי נטייה חד־מינית, למדתי שיש לומר זאת שוב ושוב. ראשית, התורה אינה מגנה את הנטייה, אלא את המעשה. מי שמוצא בעצמו נטייה חד־מינית ואינו מממש אותה, אינו ראוי לגנאי אלא לשבח. שנית, גם אנשים שאינם נענים לצו ההלכה ועוברים בהקשר זה על איסורי תורה, אינם גרועים יותר ממחללי שבת או מאוכלי טרפות. נוכל ללמוד לחיות לידם, כפי שלמדנו לחיות לצד בועלי נידות וזוללי שרצים

הרב יואל בן נוןאינני מסכים עם הרב יגאל לוינשטיין – ולא רק בגלל הביטויים הגסים והמכוערים, שאין להם מקום בשום דיון

הרב ארלה הראל (וראו גם כאן)כאשר תלמיד חכם מתבטא, הוא מתבטא בשם התורה. אני אינני מכיר מקום שבו התורה מגדירה משיכה תוך מגדרית כסטייה […] יש לזכור שמדובר בבני אדם, רגישים ופגיעים, המצויים במצוקה נוראה, ואין לנו רשות לתגבר אותה. כאבם של המתמודדים הוא כאב יומיומי נורא ואיום, ואנו צריכים לחשוב היטב באילו מילים אנו משתמשים כדי לא לעבור על איסור אונאה והלבנת פנים

הרב בני לאואתה קראת להם 'הסוטים'. הטזת את המילה הזו כקללה מצורעת. הוצאת אותם, הוקעת אותם אל מחוץ למחנה […] מי נתן לך רשות לעלוב בהם? מי נתן לך רשות לזרוק עליהם בליסטראות? בשם איזו תורה אתה עושה את זה?

ארגון רבני בית הללהכינוי המשפיל 'סוטים' עליו חזר כמה פעמים כלפי לסביות והומואים, הוא ביטוי חמור העלול להביא לידי סכנת נפשות ממש, ואנו קוראים לו להתנצל פומבית על דבריו

הרב אהד טהרלב, מדרשת לינדנבאום ומרבני בית הלל:ההתבטאות של הרב לווינשטיין היא אומללה. להגדיר אדם שחושב קצת אחרת ממך או מתנהג קצת אחרת ממך כסוטה – זו אמירה מאוד מאוד מסוכנת.

הרב עמית קולאהרב היה צריך להיזהר שבעתיים מדיבור בשפה בוטה, שכן אין לדעת היאך דבר זה ישפיע על תלמידיו. מילה אחת יכולה להוציאם ולהרחיקם מתוך בית המדרש. מחנך צריך להתייחס לתלמידיו בדומה להורה לבנו, ואף הורה לא יכנה את בנו סוטה

הרב אילעאי עופרן (וראו גם כאן):"כבוד הבריות" הוא שיקול כבד משקל בשיח הלכתי, ולא רוח זרה המעיבה על האמת ההלכתית

הרב אלי קפלן, ראש הגרעין התורני במעלה אדומיםישנם רבנים שהסבירו שהמונח "סוטים" איננו כמו שהוא נשמע בימינו, היו שהשוו זאת לאדם שמן הסוטה מן המשקל הרצוי ועוד ועוד. וגם כאן ראוי לשאול: האם הרב לוינשטיין איננו יכול להבהיר את דבריו. לא לחזור בו …לא להתנצל… אלא רק להבהיר?!

הרב יחזקאל קופלד, רב היישוב דולב:שוודאי אין לפגוע ברגשותיו וכבודו של אף אדם באשר הוא. ואם נאמרו ביטויים שפוגעים ומעליבים זה אכן לא בסדר, ויש להימנע מדיבורים כאלו לחלוטין!

הרב ישראל וייס, לשעבר הרב הצבאיאני לא הייתי משתמש באמירה 'סוטים'

הרב יובל שרלוהחוכמה היא לומר את האמת כשאתה מדבר על עצמך ועל עמדותיך, אבל בלי להכפיש אחרים. צריך להיגמל משיח המתקפות […] בנושאים רגישים חובה לדבר ברגישות

ההבהרה של הרב הרב יגאל לוינשטיין

המילה ´סוטים´ לא באה ממקום שיפוטי אלא כהגדרה מדעית
עוד בעניין: הרב אלי סדן (וגם כאן וכאן), הרב מרדכי שטרנברג בריאיון מיוחד

 

שכחנו רב מסוים? עדכנו אותנו ונוסיף

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.