"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" | שאל את הרב

האם מותר לתרום לכמוך ממעשר כספים? כך נשאלו שלושה רבנים, והנה מה שהם השיבו

3 רבנים - הרב לוביץ, הרב אפרתי, הרב שרלוהשאלה:

אם מישהו רוצה לתרום לכמוך, הוא יכול לתרום ממעשר כספים? האם תלוי לאיזו מטרה הוא תורם בכמוך (למשל, אם הוא תורם לקרן למימון טיפולים – אפשר. אבל אם הוא תורם לאתר – אי אפשר. או למפגשים – גם אי אפשר. ואם הוא תורם כללי בלי לומר לאיזה צורך?)

התשובה של הרב רונן לוביץ

יש מחלוקת בין הפוסקים בשאלה האם אפשר לתת מעשר כספים לדברי מצווה שונים, או שיש לתת אותו דווקא לעניים. פוסקים חשובים מחמירים בדבר שיש חובה לתת דווקא לעניים, ואחרים מקלים שמותר להשתמש בו לרכישת ספרי קודש להשאלה, לצורכי גמ"ח שונים, כתרומה לבית הכנסת וכיו"ב. לכן לכתחילה רצוי לתת את כספי המעשר לעניים.

אם בכל זאת רוצים מסיבה כלשהי לתת לארגון העוסק בענייני מצוות, בשל הזדהות וזיקה אישית או מסיבות אחרות, ניתן לעשות זאת, ובלבד שהכסף ישמש לצורכי מצווה. לכן נראה לענ"ד שתרומת כסף שיסייע לאנשים שאינם בעלי אמצעים לעבור טיפולי המרה היא אפשרות לגיטימית לנתינת מעשר, אם התורם מניח שיש סבירות גבוהה שטיפולים אלה יסייעו להם בשמירת המצוות. תרומה לצורך פעילויות שוטפות של הארגון אינה יכולה לדעתי להיחשב כמעשר כספים.

התשובה של הרב יובל שרלו

בהנחה ש"כמוך" הוא ארגון שיש בו הרבה חסד כלפי הנזקקים לו – אני לא רואה כל מניעה.

התשובה של הרב ברוך אפרתי

אני לא ממליץ לתרום מעשר כספים למשהו שאינו מצווה במובן הפורמאלי והמלא, ולכן על אף החשיבות הרבה של הארגון שלכם, אני לא חושב שיש בזה מצווה רשמית אלא דרך נכונה, ולכן ראוי לתרום למקום אחר כגון לעניים.

רוצים לתרום לכמוך? לחצו כאן

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.