דבר תורה לפרשת תצוה | דבר תורה לפ"ש

מה עומד מאחורי השאיפה לבנות בית להשם? שמוליק מסביר כי בניית בית המקדש כמוה כבניית בית בין בני זוג וכי הכול מתחיל ונגמר מבפנים

דגם של בית המקדש השני (בניין הורדוס). צולם במלון הולילנד שבירושלים. הדגם הועבר למוזיאון ישראל.

פרשיות המשכן שאנחנו נמצאים בעיצומם מעלים לא פעם תהיה מה עומד מאחורי השאיפה לבנות בית להשם: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות יח, ח). שאיפה זו הִמשיכה ברצון לבנות את בתי המקדש במהלך ההיסטוריה היהודית ועומד במרכז תפילתנו לבנין בית שלישי במהרה בימינו. מה פשרו של רצון זה?

נדמה שניתן להציע כאן תהליך הדומה לזוג צעיר הבא בברית הנישואין האהבה יוקדת בעיניים "כי עזה כמות אהבה" (שיר השירים ח, ו). לא משנה לזוג היכן יגורו העיקר להיות יחד, דירה שכורה אמצעים דלים מספיקים כדי לממש את אהבתם. לאחר שנים פעמים שהלבבות מעט מתרחקים וכל אחד צריך את המרחב, הדירה קטנה מלהכיל, השגרה נוגסת באהבה הגדולה ומה שהיה כבר אינו מספק. הזוג משקיע באמצעים חיצונים, מגדיל את דירתו ומשקיע בביתו, כאילו כדי למצוא תחליף לתחושות הלב שאבדו או ברצון לשחזר אותם.

תהליך דומה מתרחש כך נדמה במערכת היחסים בנינו להקב"ה. בתחילה פנה הקב"ה אלינו כי אין צורך במקום מפגש פורמלי כל מקום טוב לפגוש את האלוקים, האהבה בעיצומה: "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך (שמות כ, יט-כ).
בעשיית המשכן גם היה ביטוי לאהבה בדמות משכן נייד, האהבה יכולה להיות בכל מקום והמשכן נבנה מהזהב של כל נדיבי הלב. השנים עברו ומקדש שלמה כבר ביטא גודל ומרחק ואולי כבר המשכן הנייד לא הספיק, ניסינו לייצר אמצעים חיצונים ואחריו מקדש הורדוס שעליו נאמר:"מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו" (בבא בתרא ד ע"א). כל אלו ביטאו שמשהו באינטימיות אולי נפגם.

את כל אלה ביטאו חז"ל במאמרם היוקד :
ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן השתא דלא עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן (תרגום: כאשר אהבתינו היתה עזה, על רוחב הסייף שכבנו. עכשיו שאין אהבתינו עזה- מיטה בת שישים אמות אין די לנו בה). אמר רב הונא קראי כתיבי מעיקרא כתיב (שמות כה, כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת ותניא ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה וכתיב (מלכים א ו, ב) והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו ולבסוף כתיב (ישעיהו סו, א) כה אמר השם השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי וגו'

(סנהדרין ז ע"א)

במילים נוקבות מספרים לנו חז"ל כיצד התרחקנו ומדיבור בין שני הכרובים בנינו בית מפואר וגדול. מסר עצום חז"ל מנסים לומר לנו כאן, כי אהבת השם צריכה קודם להתחזק בליבותינו פנימה ולייחל לימים כי "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" (ישעיהו יא, ט), ורק משם נוכל לייחל לבנין בית שלישי.

שבת שלום,

שמוליק

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.