הליכה לחתונה של זוג הומואים | שאל את הרב

האם מותר ללכת "לחתונה" חד-מינית או לומר להם "מזל טוב"? ואם אסור – מצד איזה דין? הרב הראל הראל משיב

השאלה:

שלום,

אשמח לתשובה בכמה נושאים:

1. א. אם מכר הומו הזמין אותי ל"חתונה" שלו – האם אסור ללכת או רצוי שלא או אפשרי שכן?

ב. האם יש חילוק אם הוא בן משפחה לעומת אם מכר?

2. א. אם אסור ללכת – מצד איזה דין? אם מחזק ידי עוברי עברה, מה החילוק בין זה ובין קנייה בחנות שאינה שומרת שבת?

ב. האם מותר לומר "מזל טוב" או מילות עידוד או מילות אישור אחרות?

תודה

הרב ארלה הראל

התשובה:

שלום וברכה!

1. א. ודאי שאסור ללכת, זהו סיוע לדבר עבירה חמורה, לדעת כל הפוסקים שאני מכיר;

ב. אין חילוק, וגם אם הוא בן משפחה אסור ללכת. וכי מותר לסייע לבן משפחה בעבירה?

2. א.  כאמור, יש כאן גדר של 'מסייע לדבר עבירה'. קודם כול, יש האוסרים גם לקנות בחנות המחללת שבת, אך גם למתירים, אין מה להשוות, כי החנות עושה גם דבר מותר וגם דבר אסור (מוכרת בחול ובשבת) ואתה תומך בחלק המותר (קונה בימות החול), אך 'חתונה' תוך מגדרית היא איסור מוחלט שאין בו חלק מותר כל שהוא!

ב. לענ"ד פשוט שאסור להשתמש בשום מילת עידוד, כפי שמצאנו בהלכות שביעית, שאסור אף לומר 'שלום' לאדם מישראל בשעה שהוא עובר על איסור מלאכה במיטה כדי שלא יתפרש כתמיכה במעשה האסור, וק"ו כאן (עיין גיטין ס"א ע"א ורמב"ם שמיטה פ"ח ה"ח ונו"כ שם).

כל טוב,

ארלה

7 תגובות

תגובות בפייסבוק

להגיב על משתמש אנונימי (לא מזוהה) לבטל

האימייל לא יוצג באתר.

 1. האם מותר ללכת לחתונה חילונית שברור שלא שומרים נידה ועצם ההליכה מחזק ידם של עוברי עבירה הזוגיות שלא לפי ההלכה?
  האם מותר להגיד מזל טוב לחתונה כזאת?
  האם יש חלות לנישואין חד מיניים? במידה ואין חלות מה בדיוק העבירה?

   1. לא עונה על כל השאלה – מי אמר שזוג גברים שהתחתנו עובר על משהו? אני יודע שכהן וגרושה שמתחתנים יש כאן עבירה כי הקידושין תופסים, האם קידושין בזוג חד מיני תופסים? אם לא איפה כאן העבירה?

    1. רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא ח:
     נשים המסוללות זו בזו אסור וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו אמרו חכמים מה היו עושים איש נושא איש ואשה נושא אשה ואשה נשאת לשני אנשים אע"פ שמעשה זה אסור אין מלקין עליו שאין לו לאו מיוחד והרי אין שם ביאה כלל לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות ולא תיאסר אשה על בעלה בזה שאין כאן זנות וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה ומונע הנשים הידועות בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן.

   2. רמב"ם הלכות אישות ד, יב:
    "המקדש אחת מן העריות לא עשה כלום שאין קידושין תופסין לערוה חוץ מן הנדה שהמקדש את הנדה הרי זו מקודשת קידושין גמורין ואין ראוי לעשות כן"

    1. אז לשיטתך, אם אדם מתחתן עם מישהי שכבר נשואה לאדם אחר, אין בעיה ללכת, משום שהקידושין לא תופסין?

     כולם יודעים שמשמעות הטקס היא התחלה ביחד של חיים משותפים-חיים אינטימיים ולא הקמת עסק כלכלי.

  1. לצערינו, בועלי נידות זה דבר שאנשים דשים בעקביהם ולא יודעים כבר שיש בזה איסור, וגם אם כן חומרתו אינה נתפסת בציבור כדבר עיקרי. ממילא אין כאן חיזור, כי אין מה לחזק.
   לעומת זאת משכב זכר הוא דבר שגם בעולם שלנו ברור שיש משהו חריג, והמאבק על זה הוא הראיה. וגם דעת ההלכה ברורכ בנושא, ועוצמת החומרה גם היא בהירה מאוד. לכן כאן וודאי יש חיזוק עוברי עבירה.

   האם יש חלות? בוודאי שלא, אין אפשרות של חלות בין דברים שלא שייך בהם חלות. זה כמו לשאול האם הכנסת איבר לפי הטבעת של גבר עושה קניין ביאה, ברור שלא עושה. התורה נתנה חלות למעשים ששייך בהם חלות. גבר וגבר זה זנות ולא נישואין.

   מהתורה אנחנו לומדים הרבה יותר מאשר עבירה או מצווה פלקטיים. כאשר אנחנו לומדים את כל היחס של התורה ליצר המין שבאדם, לקדושה הנדרשת, לזהירות, לכבוד, לצנעה, ולשאר התכונות שהתורה מבטאת – הרי שאנחנו לומדים על רוח התורה, על הרציונל העקרוני שמניע, על ההלך המוסרי המבוקש בתחום הזה. לכן גם אין שום מעבר על איסור במובן המשפטי הרי שזה נוגד את התביעה המוסרית של התורה מהאדם.