בפורים, מותר לגבר להתחפש לאישה? | כל-מיני

הרב אליעזר מלמד נשאל אם מותר בתחפושת פורים להתחפש לבן המין השני, שבן יראה כבת ובת כבן. מצ"ב תשובתו

שאלה: האם מותר בתחפושת פורים להתחפש לבן המין השני, שבן יראה כבת ובת כבן?

תשובה: נחלקו בזה הפוסקים. מהר"י מינץ כתב (תשובה טז) שנהגו בבתי גדולים וחסידים באשכנז, שהיו מתחפשים, וגברים לבשו בגדי נשים, ונשים בגדי גברים. וכתב שאין להרהר אחריהם, ובוודאי אין בזה חשש איסור, משום שכל איסור "לא ילבש" הוא כאשר מחליפים את המלבושים למטרת ניאוף ופריצות, אבל כאשר המטרה לשמחה, אין איסור.

וכתב הרמ"א (תרצו, ח) שכך המנהג. אולם לדעת רוב הפוסקים, אסור לאיש להתחפש לאשה, ואסור לאשה להתחפש לאיש (ב"ח יו"ד קפב, ט"ז ד) ועל פי זה כתבו הרבה אחרונים, שיש למחות ביד הלובשים בגדי המין השני (כנה"ג, של"ה, ברכ"י). ויש אומרים שאם החליף רק בגד אחד ומשאר בגדיו עדיין ניכר מינו, אין למחות בידו (פמ"ג).

למעשה, ראוי להחמיר שלא להתחפש לבן המין השני, והמיקל בזה אין למחות בידו שיש לו על מי לסמוך.

(פורסם במעייני הישועה, גליון ת"צ (490), פרשת ויקרא ו' באדר ב', התשע"א, 12 במרס 2011)

5 תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. להיות קוקסינלית זה הכי הכי הכי בעולם!!!!!!!
    אין על דראג-קווין!!!!

    אישה או גבר,או גבר מחופש לאישה או אישה מחופשת לגבר…מה זה משנההההה? אנחנו קודם כל בני אדם!!!!
    וכקהילה של ההומואים והלסביות אנחנו צריכים לקבל גם טרנסגנדרים/קוקסינליות/דראג-קווין וכו'.

    חג פורים שמח!!! השנה אני הולך להיות האישה הכי יפה בעיר:)