הידברות: "אישה אסורה ומשכב זכר – אותה תאווה" | הלכה

"בני האדם עוררו את הבעיות האלו [הומוסקסואליות] במלוא עוזם, מתוך המתירנות שעברה כל גבול", "בעבודה שכלית בכדי להחליש את הנטיות האלו" – כך עונים באתר לשאלת מתחבט לגבי נטיות הפוכות

סמליל ערוץ הידברות

השאלה:

שאלה לרב זמיר כהן אשר אני מאוד מעריך את פועלו ונהנה מהרצאותיו, אך אני מתחבט בשאלה לגבי נטיות הפוכות ( הומוסקסואליות ) ורוצה לדעת מה דעתך כבוד הרב,
בכבוד רב
ירון אסיף

התשובה:

שלום לך ידידי

העברתי את בקשתך להרב זמיר כהן שיתייחס לשאלתך, בהרבה, ונקוה שהוא ידרש לעניין בקרוב, ואז אשלח לך את חוות דעתו בזה. כעת אצרף רק שורות קצרות מדעתי בנידון זה בעיקרו מבלי להתייחס למאמר הארוך ששלחת וגם עברתי עליה בעניניות.

ובכן, הבעיה הזאת היא אחת מבעיות הדור הזה, בו ניתנה לגטימיות למשיכה האסורה הזאת, ומתוך כך רבו אנשים המפתחים נטיה כזאת, בעבר, כשדבר זה היה מחוץ לחוק ומחוץ להכרה, אף אלו האנשים שהיה להם נטיה זאת לא פיתחו את זה הלכה למעשה, ובאופן פסיכולוגי הושפע גם יצר המין להימשך לנטיות הישרות המביאים את העולם לתכליתו, אף שהנסיון שלו להימנע ממשכב זכור היה הרבה יותר קשה ממי שהנטיה שלו מסודרת, וכך גם שכרו.

זו רק דוגמא אחת מתוך הרבה הרבה בעיות המוטלות כיום לפני בני דורינו, שבעצם בני האדם עוררו את הבעיות האלו במלוא עוזם, מתוך המתירנות שעברה כל גבול. [רק נקוה, שהמתירנות הגוברת מיום ליום, לא יתיר פתאום לפתח נטיה של משיכה מינית לבעלי חיים, ואז יתפתח תנועה חדשה לגטימית של הנבעלים לבהמות וחיות, והיו דברים לעולמים, כמבואר במסכת עבודה זרה שהגויים בזמן המשנה היו חשודים על קיום יחסים מן הסוג הזה, עד כדי השתגעות, וחז"ל הוצרכו לתקן שלא להשאיר בעל חי השייך ליהודי במקום בו ישהה גוי].

ולעצם העניין, כשהבעיה כבר קיימת, ואדם שמגדיר עצמו כהגדרה שאתה מגדיר את עצמך, נמצא בניסיון יום יומי אל מול אחת מהאיסורים החמורים ביותר בתורה, כמובן שיש כאן אתגר עצום, וכגודל הניסיון כך גודל ההתקרבות להקב"ה על ידי ההתגברות על הנטיות הללו, וכך גם גודל השכר המבוטח לאיש זה, עין לא ראתה אלוקים זולתך, וכבר הגדיר מי שהגדיר כי אלו המתנסים בנסיון הזה ועומדים בו בהצלחה הרי הם כעומדים בניסיון `עקידת יצחק` וכאילו עקדו את עצמם על מזבח התורה באופן יום יומי, ואין קץ לשכרם, מחלקם יהיה חלקי.

ובעצם, גם מי שהנטיות שלו מסודרות והוא נמשך לנשים, אם ח"ו ימשך יצרו לאשת איש עד שיחלה מרוב התאוה, [ואין ביכולתו בשום אופן להשקיט תאוותו באשה אחרת המותרת לו], גם אז דורשת ממנו התורה להתגבר ואפי` למות, ובלבד שלא יעבור על איסור נורא זה, ואין הבדל בין תאווה לאשה אסורה לבין תאווה למשכב זכר, שניהם אמורים להתמודד עם הנסיון שהוטל לפתחם בהצלחה. בכלל תרי"ג המצוות, יש הרבה הבדלים בין איש לחבירו, בדרגת הנסיון בכל מיני מצוות ואיסורים, מפאת הנטיות האישיות שכל אחד נולד עמהם או שפיתח אותם מהסביבה, וכדומה, ולכל אחד אכן תפקיד אחר בחיים, והתמודדות מסויימת השמורה רק לו, ובעמידה בהתמודדות המיוחדת לו לבדו האדם מייצר את הכתר האישי שלו לבורא עולם, שרק הוא יכול לייצר, ואף אחד אחר לא יכול לעשות זאת.

ובכן החשש פן היות האדם יהודי יבטל את היותו הומוסוקסואלי, אם התורה תלמד אותך אורחות חיים שיוכל לאט לאט לשנות את הנטיות שלך כרצון התורה [ולדעת רבים ושלמים אכן הדבר אפשרי, בצירוף טיפול פסיכולוגי מסויים], הרי מה בכך, שיפסיק מלהיות הומוסוקסואלי, ואם הנטיות ישארו כפי שהן היום, הרי תקיים את התורה ותעבוד את הבורא בהומוסוקסואליותך, בכך שתשמור על עצמך שלא לעשות את מה שהנטיות שלך מושכות אותך לעשות, וזכותך הגדול יגן עליך ועל כל עם ישראל לטובה. יש טוענים כי יש ללמוד מכמה מקורות שמי שחטא בגלגול קודם במשכב זכר מרצון מתגלגל שנית עם נטיות הומואיות בכדי שההתמודדות הקשה שלו תכפר על העבר לגמרי.

ואני חוזר למה שכתבתי לפני זה, שיש בעבודה שכלית בכדי להחליש את הנטיות האלו, וכמו שמבואר בדברי רבינו אברהם אבן עזרא (שמות כ יד), וזה לשונו: "לא תחמוד אשת רעך – אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו. ועתה אתן לך משל. דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא ראה בת מלך שהיא יפה לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה. כי ידע כי זה לא יתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים. ולא יתכן להיות כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו אע"פ שהיא יפה. כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו".

"ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו. רק כאשר חלק לו השם. ואמר קהלת ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו. ואמרו חכמים בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא. ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד. ואמר שידע האדם שאשת רעהו אסרה השם לו יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי על כן הוא ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו. כי ידע שהשם לא רצה לתת לו. לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו. על כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו".
עד כאן לשונו.

בהצלחה – מנשה ישראל

(פורסם באתר הידברות, התאריך אינו מתועד)

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.