נמשך לגברים? אתה ערב רב או גוי! | הומופוביה

"יש 2 מסקנות ברורות בחז"ל בעניין גבר שנמשך לגברים: או שהוא מערב רב שעלה ממצרים, או שהוא גוי!" * רביד נגר בעוד פנינים בנושא

שאלה: אני הומו, אני גאה בזה ומזל שאני לא דתי, כי אז הייתי צריך לקרוא את כל הדברים שאתה כותב כאן ולחיות בעולם צר וחשוך שלא מקבל דברים שבסופו של דבר האל ברא. בהצלחה.תשובה:

תשובה: אחי היקר, מזל שקראתי את מה שכתבת ולא התעלמתי ממך , כי אתה חשוב לי ואני רוצה לנסות להעביר לך מסר ברור. מישהו שלא אוהב אותך באמת היה מתעלם ממך, לועג לך או ח"ו מחזיר לך הודעה מזלזלת שרק תפגע בך יותר, אני לא בחרתי לעשות זאת ולכן אני חושב שראוי שתקרא את מה שאכתוב לך (אתה לא חייב אחי.. אם תרצה)

הקדמה קצרה והכרחית:
א. כדי לפתור משוואה בחשבון חייבים להגיע למכנה משותף (אני מאמין שאתה חכם)
ב. מהמשפטים הקצרים שכתבת המכנה המשותף שלנו יהיה "אמונה בבורא עולם"
ג. אם יש בורא לעולם הוא אוהב אותי ואותך באותה מידה כי שנינו הבנים שלו נכון?
ד. בספר שמות כתוב הפסוק הבא: "ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי, להורותם" חזל שואלים מדוע יש כפילות? הרי שום דבר לא מיותר בתורה?

ענו חז"ל ואמרו: זה פירוש הדברים.
1) לוחות האבן – אלו הם עשרת הדיברות
2) תורה – זה המקרה (חמישה חומשי תורה שכולנו מכירים)
3) המצווה – זו המשנה (שכתבו התנאים שהיו גאוני עולם שאין כדוגמתם)
4) אשר כתבתי – אלו נביאים וכתובים (שקיבלו דברים ישירות בנבואה)
5) להורותם – זוהי הגמרא הקדושה (שאת דבריה אני מצטט לך כאן אחי)

אחי היקר, אני מניח שאתה ואני מאמינים בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ אבל בוא נתחיל ברמה הפשוטה, בפרשת אחרי מות (הפרשה השישית בספר ויקרא) מובאים כל האיסורים החמורים של גילוי עריות שעליהם אמרו חכמינו ז"ל במסכת  סנהדרין עה. ובמסכת פסחים דף כה: שהם איסורים חמורים שדינם "יהרג ובל יעבור".

הפסוק שבו מוזכר האיסור וודאי ידוע לך, אני בטוח שאם אתה יהודי לא תוכל להתעלם מאיסור מפורש שכתוב בתורה , שאפילו אומות העולם בקיאים בו: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא" (ויקרא יח',כב') – פשט הפסוק הרי ברור לך אחי היקר, ה' יתברך אוסר על גבר לקיים יחסים עם גבר אחר. (לא צריך להיות גאון כדי להבין זאת)

בנוסף היות ואתה אדם חכם, היות ואתה אוהב להתפלסף, אכיר לך פילוסוף ידוע שכל העולם זכה להכיר שנקרא: "אברהם אבן עזרא – ראב"ע" יחיד במינו היה ראב"ע, ולא נמצא חכם נודד ללחם ממקום למקום כמוהו אשר העשיר את ספרות ישראל בספרים רבים יקרי הערך. בגלל נדודו העביר לארצות המערב חכמת ישראל מארצו. לדעת ראב"ע הבחירה מוגבלת רק למשכילים היודעים דעת עליון ולא לאדם פשוט אשר הוא "אסיר התאוה", ולא יצא מחוג מערכת הכוכבים המשפיעים עליו, כי תלוי בגזרה ולא בבחירה (ע' יסוד מורא שער ז'). בכל מקרה כך כותב הגאון אבן עזרא מלפני מאות שנים:(אבן עזרא הארוך שמות כ',יב')  "בעריות יש שמונה שלבים" ואמנה אותם לפניך.

1) הבועל בהמה
2) הבועל זכר (זכר שבועל זכר)
3) אדם שבועל את אחת מהעריות (קרובות ממש)
אין טעם להמשיך… (משום שאין הדבר מצוי ברוך ה')

כל כל אלה אומר הכתוב: "ונכרתו הנפשות העושות" (פסוק כט') וכותב שם האבן עזרא: "וזה לא יתכן בתולדה" כלומר – לא יכול להיות שאדם נולד מטבעו "הומו" שלא יתכן שהתורה תאסור משהו שהוא טבע האדם, שאי אפשר לצוות אדם לצאת מגדר טבעו.
בקיצור אחי היקר, צר לי לאכזב אותך, אבל כל גדולי ישראל ואפילו ההיגיון הבריא שלך יעיד, שלא יכול להיות לעולם שאדם נולד כזה, אחרת יוצא שה' יתברך "אכזר" ואת זה לעולם אי אפשר לומר , שהרי ה' רחמן.

יש שתי מסקנות ברורות אחי בחז"ל בעניין גבר שנמשך לגברים.
א. או שהוא מאותו ערב רב שעלה עמנו ממצרים.
ב. או שהוא גוי ! (שהרי אמר הכתוב: "בכל אלה נטמאו הגויים" לא היהודים)

אם אתה בוחר במודע להמשיך להתנהג בצורה כזאת, אתה מעיד על עצמך נאמנה שאתה שייך לערב רב ולא לעם ישראל, או שאתה פשוט "גוי" ואין זו אשמתך אחי היקר, אם תתעקש שנולדת כך, במילים אחרות אתה מתעקש ששורשך אינו יהודי. אני הייתי מציע לך לחשוב פעמיים, כי כל מי שקצת בקיא בתורה הקדושה יודע שלא יכול להיות שיהודי יתאווה לזכר, אלא אם כן ענוש נענש מאת ה' לסבול בעולם הזה ייסורים קשים ולהתבזות. (אבל אין לי ידע בנסתרות ולכן כאן אני עוצר)

אם אתה שואל אותי, אתה יהודי נפלא וקדוש , שחי במציאות שפשוט נותנת לגיטימציה לדברים כאלה מעוותים ! אני יודע שקשה לך לשמוע את הדברים שלי , כי כבר התרגלת לחיות כך ואתה לא מסוגל להודות בטעות ולצאת מההנהגה הרעה שלך, אולם דע לך אח יקר, שאם תזכה לצאת מזה כל זמן שאתה חי בעולם הזה, תזכה לתקן את נפשך, אם לא תזכה לתקן, דע לך שאתה גוזר על עצמך להיות נכרת מזרע ישראל, שכן אמרו חז"ל: "ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם" אומר לך יותר מזה, הארץ לא מסוגלת לסבול אנשים כאלה אז היא פשוט מקיאה אותם (הם בד"כ עוברים לחו"ל) "תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם" ארץ ישראל לא מקבלת כל אחד, בסוף היא מקיאה ומוקיעה מתוכה את כל אותו ערב רב אחי, (אני כותב לך את זה בכאב ואני יודע שהדברים מכאיבים לך, אבל אני מעדיף להכאיב לך מעט ואולי להחדיר בך אמונה ויראה במקום שתאבד את מקומך בגן עדן העליון , שכן כל ישראל יש להם חלק בעולם הזה, אז אם יש סיכוי שיש בך ניצוץ יהודי אני פונה אליו, אם אין אז מחילה שגזלתי מזמנך, אתה מוזמן לחזור לעיסוקיך ויהי רצון שתזכה לרפואה שלימה ובריאות)

דע לך אח יקר, אמרו חז"ל ברגע שאדם מתיר לעצמו לראות מראות אסורים (לא צנועים) ולחשוב מחשבות של זימה ופריצות, סופו שכשם שמחשבתו סוטה לכיון הרע הזה, כך מיניותו וטבעו סוטה לצד האחר, אבל אם תרצה לתקן אפשר לתקן הכל, אם תאמין בזה
לצפייה בסרטון שערכתי בנושא לחץ כאן: "לא יעזור לאף אחד כלום, אני הומו גאה" צר לי שלפעמים אני קצת חריף בתגובותיי ונוקשה, אבל חז"ל ציוונו להזהיר ולהציל יהודים.

לסיכום: צא מהסרט שבורא עולם ברא אותך הומו וציווה אותך לא לשכב עם גברים, זה בדיוק כמו שבורא עולם יברא רוצח ויצווה אותו לא לרצוח, כשם שרוצח לא נולד תינוק עם סכין ביד אלא המציאות של החיים היא זו שגרמה לו להגיע למצב כזה, כך אתה אחי היקר לא נולדת "הומו", מציאות החיים והמתירנות היא זו שנתנה לך לגיטימציה להיות כזה, בכל מקרה אני לא מתכווין להכריח אותך להיות סטרייט, אני פשוט יודע שבקרוב יתגלה משיח צדקנו ואמרו חז"ל: "וברותי מכם כל המורדים בי" כל מי שאינו ראוי להשתתף בתהליך הגאולה פשוט כלוא בתוך תאוותיו ועוונותיו ואינו יכול לברוח, אני רק מקווה שאתה לא כלוא, אבל אם כן , אז אני לא דואג כי אם אין לך מצפון ואינך מרחם על נשמתך, סביר מאוד להניח שאינך יהודי, כי היהודים הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, אם אין בך רחמים על עצמך, אני רגוע ! בהצלחה בכל אשר תפנה, באמת אחי…

(פורסם באתר אור לנוער. התאריך אינו מתועד)

לעוד פנינים מבית מדרשו של רביד נגר ("משיכה לגברים – זו תאווה") – לחצו כאן

3 תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. מה? מה? מה?
  לא שמעתי הבל כזה מימי. בואו נעשה סדר:
  דיברת כבר על האבן עזרא. אותו חכם גדול האמין שאופיו של אדם נקבע ע"י הכוכבים והמזלות (שהם לא בפשטות גורמי השמים כפי שנוהגים לחשוב אלא מקום שהוא שורש הנשמות). אותם כו"מ נשלטים בצורה ישירה ע"י ריבונו של עולם. נתת את הדוגמא של רוצח. אז יש לי חידוש בשבילך, "אחי", מבית היוצר של אותו אבן עזרא. הקב"ה כן יכול לברוא אדם במזל של "רוצח". ואף כך כתוב בגמרא (מסכת שבת קנ"ו) שהנולד ביום ג', כיוון שהוא יומו של כוכב מאדים, יהיה שופך דמים! כלומר- רוצח! הנה – הקב"ה יכול לברוא אדם בטבע של רוצח, וברור שגם עליו חל הציווי, "לא תרצח". אלא מה? אותו אדם צריך לקחת את האופי האלים שלו ולעשות איתו משהו, לדוגמא-להיות שוחט או מוהל וכך הוא פותר את הקונפילקט. גם להומואים דתיים, אותה תשובה. הרבה יהודים נולדים עם משיכה לגברים, אין מה לעשות, אבל עדיין חל עליהם האיסור הנ"ל, ולכן הם צריכים "להתגבר על יצרם", כמאמר השולחן ערוך, בדיוק כשם שסטרייט יתגבר על יצרו כאשר הוא חושק בגוייה יפת תואר.

  חיה בטוב,
  ישי.

 2. חבל שצינזרת חלק "ממסקנותיו האישיות" של אותו אדם נבער מדעת שכתב את הדברים, שרק חלק מהם כוללים את הקביעה שהומו יכולל היות ערב רב או גוי:

  א. הדבר לא יכול להיות מולד ולרוב מדובר בנטייה נרכשת.
  ב. יתכן מאוד שהנטייה נרכשה כתוצאה משמיעת מוסיקה מזמרים בעלי נטייה דומה.
  ג. במחינה פסיכולוגית יתכן מאוד שהייתה בילדות בעיה בדמות האב שגרמה לנטייה.
  ד. ברוב המקרים מדובר באנשים שפשוט "מיואשים מאהבה" לא מאמינים שבני מינם
  יכולים לאהוב אותם ולכן הבעיה מודחקת ומתפרצת בנטייה הפוכה.
  ו. או שפשוט מדובר באנשים חלשים מאוד ללא עמוד שדרה והכוונה נכונה שכתוצאה
  מחשיפה מוגברת לתאוות , למוסיקה ולחברה רעה משנים את נטייתם לצערנו הרב
  לא לחינם הזהיר אותנו ה' יתברך להתרחק ולהישמר: "כי בכל אלה נטמאו הגויים".
  ז. במקרים נדירים, יתכן מאוד שמדובר בערב רב או בגויים שהסתפחו לעם ישראל.
  ז. או שמדובר באנשים שנולדו כך (בתנאי שיש שינויים פיזיולוגיים בגופם המעידים על כך)
  ח. בכל מקרה נטייה כזאת אפשר לשנות ע"י טיפול נכון ועקבי. (למעט סעיף ז').

 3. האם מה שרשום על משכב זכור-מות יומת, פירושו
  שאני יכול להתאבד וזה לא יחשב לי בשמים כ'מי שאיבד עצמו לדעת? (אני דתי הומו שמחפש אישה להתחתן בכל זאת ומצאתי כמה חילוניות והן כולן עלולים להכשיל אותי באיסור נידה וברור לי שאיסור נידה חמור באותה מידה כמו משכב זכור
  אבל חמור בהרבה מזרע לבטלה שלא רשום במפורש בתורה אלה מדברי קבלה הוא אסור בלשון גוזמה רשום שהוא החמור ביותר מכל העבירות שבתורה.
  לפי החלום שחלמתי אני מבין שבמקרה הזה של נטיות הפוכות התאבדות לא נחשבת חמורה בעולם הבא כמו אדם שמתאבד מסיבות אחרות אולם יש אונש קצת חמור כמו האיסורים הכמעט הכי חמורים, כי קרובה שלי שהתאבדה באה לי בחיזיון ובפעם אחרת בחלום לקראת הבוקר בשבת
  מה שאומר שאין לה מנוחה בשבת.