ההצהרה של הוועדה שהקים הרב הראשי לדון בפרשת הרב דוויך | הלכה

"בהתחשב בכל האמור לעיל, דעתה של ועדת הביקורת היא שראוי שהרב יוסף דוויך ימשיך לכהן כרב של קהילת שער השמיים הספרדית" – כך קבעה הוועדה שהקים הרב הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירוויס, כדי להביא לסיומה של פרשת הרב דוויך. לפניכם תרגום הדברים

הרב דוויך. תצלום: הפייסבוק הרשמי שלו

רקע

ב-29 ביוני 2017 קיבל הרב הראשי מירוויס מכתב מהרב הראשי הספרדי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף. במכתב ביקש הראשל"צ מהרב הראשי לדון בסוגיות הנוגעות לרב יוסף דוויך, הרב של קהילת שער השמיים הספרדית. מתוך מודעות לכך שהראשון לציון אינו מכיר היטב את ההקשר המקומי של חיי הקהילה היהודית באנגליה, הראשל"צ ביקש שהרב הראשי יפתור את הסוגיות באופן שימצא לנכון. במכתב נאמר כי מסקנותיו של הרב הראשי תהיינה מקובלות עליו. לאחר שיקול דעת, קבע הרב הראשי שלא להקים בית דין אלא להקים ועדת ביקורת. ועדת הביקורת, בראשות הרב הראשי מירוויס, מורכבת מהדיין חנוך ארנטריו (ראש בית הדין אמריטוס של בית הדין הלונדוני וראש בית הדין של בית הדין האירופי), הדיין מנחם גלי (ראש בית הדין מבית הדין הלונדוני) והדיין אברהם דוד (דיין בבית הדין הספרדי). הוועדה מינתה את פרופסור ג'וליאן לו ל"בקרת איכות" –  להיות נוכח כדי להבטיח שהאינטרסים של הצדק הטבעי ישורתו.

סמכויותיה של ועדת הביקורת סוכמו עם הרב יוסף דוויך ועם חבר הנאמנים של הקהילה הספרדית שעיר השמיים. במסגרת תחומי סמכותה, ועדת הביקורת תשקול את כל העניינים הרלוונטיים הנוגעים לרב יוסף דוויך, ותמליץ אם לדעתה יהיה ראוי לרב יוסף דוויך להמשיך ולהיות הרב של הקהילה הספרדית. תחומי הסמכות הבהירו שבכך ועדת הביקורת רשאית להוציא המלצות לחבר הנאמנים של שמים השמיים.

ועדת הביקורת נפגשה לסדרת מפגשים בביתו של הרב הראשי. הרב דוויך נפגש עם ועדת הביקורת ולווה ע"י הרב הרולד סאטון (ראש הישיבה, ישיבת מורשת ירושלים) והרב יהושע שני (מנהל, ישיבת מורשת ירושלים).

דיונים

בדיוניה שקלה הוועדה בפירוט את גישתו של הרב דוויך להלכה, להשקפה, ואת דרך הארץ שלו.

הסוגיות שוועדת הביקורת התייחסה אליהן וחקרה עם הרב דוויך הן מעבר לשיעור מסוים שהעביר הרב דוויך, וכוללות תחומים רחבים בהלכה.

ועדת הביקורת מכירה בכך שמאז הגעתו ללונדון לפני כשלוש שנים זכה הרב יוסף דוויך להצלחה ניכרת בעידוד נוכחות גדולה יותר בתפילות בית הכנסת. הוא עודד רבים להיות גאים ביהדותם ולאמץ אורח חיים המחויב יותר ליהדות.

ועדת הביקורת ציינה את הבעות החרטה הכנות של הרב דוויך במהלך הדיונים עמו. בנציגויותיו לוועדת הביקורת, הרב דוויק הודה ברצון כי הוא לא תמיד הוציא פסקי הלכה באופן אחראי ולפעמים בצורה לא נכונה. בעיקר הוא הכיר בעובדה כי במהלך מגוון רחב של שיעוריו הוא ציטט מקורות רבניים והשקפות על ההלכה מחוץ להקשר הנכון, וכי הוא ציטט פסיקות הלכתיות והשקפות בדרך שעשויה להטעות את המאזינים. הרב דוויך גם הביע תחושת חרטה עמוקה על הערותיו הלא הולמות על אמרות חז"ל ועל דברי גנאי שאמר על רבנים.

הרב מירוויס

הרב דוויך הציע לוועדת הביקורת, כי לפני מתן שיעורים ציבוריים, בעיקר אלה עם מרכיב הלכתי או השקפתי, הוא יסקור את תוכן השיעורים עם דיין בוועדת הביקורת או עם אנשים מתאימים אחרים המוסכמים עליו. וועדת הביקורת קיבלה את היוזמה הזאת.

הרב דוויך פורש מתפקידו כדיין בבית הדין הספרדי והמלצתנו היא שהדבר יישאר כך.

הרב דוויך הבהיר בעבר כי אין בכוונתו לקבל על עצמו כל תפקיד רשמי בניו ג'רזי עם קהילתו הקודמת לשנה הבאה, כולל כרב-אורח. ועדת הביקורת תומכת בהחלטה זו.

מסקנות

בהתחשב בכל האמור לעיל, דעתה של ועדת הביקורת היא שראוי שהרב יוסף דוויך ימשיך לכהן כרב של קהילת שער השמיים הספרדית.

אנו מאחלים לרב דוויך ברכה והצלחה ברבנותו בעתיד.

בהיותנו מודעים לכך שאנו נמצאים כעת בשלושת השבועות בין י"ז בתמוז לתשעה באב, אנו קוראים לכל הנוגעים בדבר והדואגים לקהילתנו להתמקד כעת בקידום אחדות בתוך קהילתנו.

הרב הראשי אפרים מירוויס

הדיין אברהם דוד

הדיין חנוך ארנטריו

הדיין מנחם גלי

כ"ב בתמוז תשע"ז, 19 ביולי 2017

(המקור: אתר קהילת שער השמים, כ"ה בתמוז תשע"ז, יולי 19 2017. תודה ללאה על התרגום)

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.