ד"ת לפרשת במדבר | דבר תורה לפ"ש

ראב"ע מפרש "מִדבר" מלשון דיבור. כיצד עולה פירוש זה עם תיאור דור המדבר ועם ספר במדבר? שמוליק משיב

בבואנו לפתוח את ספר במדבר שומה עלינו להבין את משמעותו הפנימית של הספר:

למילה "מדבר" יש כמה מובנים, כמו שניתן לראות אצל אבן עזרא:

‎1. לשון הנהגה: "ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו" (תהלים מ"ז, ד) מפרש ראב"ע: ידבר – ינהג כעדר.

‎2. לשון דיבור: "כחוט השני שיפתותייך ומדברך נאוה" (שה"ש ד', ג) ומסביר ראב"ע: ומדברך – כמו דיבורך.

ע"פ הפירוש הראשון, ברורה משמעות השם "במדבר", ודווקא לספר זה המתאר תקופה של ‎40 שנה בה רעה הקב"ה את צאנו, את בני ישראל, עד הגיעם אל ארץ נושבת.

אולם, צריך לבחון אם גם הפירוש השני עולה בקנה אחד עם תיאור דור המדבר.

נדמה לפרש שאמנם דור המדבר היה דור הדיבור – העם שיצא ממצרים היה צריך לדעת לקדש את דיבורו וללמוד לדבר מחדש. אפילו משה רבנו מנהיג הדור העיד על עצמו "לא איש דברים אנכי".

יתירה מזאת, הייתה זו גאולת הדיבור הדור שעליו העיד הכתוב: "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה.."(שמות ב, כג-כד). חסרה הייתה להם את מעלת הדיבור. ואכן לילה שלם מקדישים אנו בליל הסדר שבו אנחנו רק מדברים ושואלים.

ואכן רבים התלונות של עם ישראל במסעם במדבר הוא בדיבורם הרע ובחוסר הכרת הטוב. "ויהי העם כמתאוננים רע באוזני ד"' (יא, א), הכתוב אינו מתאר את תוכן התלונה. אין זה מתוך רעב ללחם ולא מתוך צמא למים, כי אם תלונה סתמית "כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים", מפרש הרמב"ן.

בדרכם במדבר, הכישלונות בדיבור רק הולכים וגדלים. החל בקברות התאווה, בתלונתם "זכרנו את הדגה", דרך "ותדבר מרים ואהרן על אודות האשה הכושית", ושיא השיאים הרי הוא – חטא המרגלים, חטא דיבור לשון הרע. וכמובן גם המנהיגים משה ואהרן חטאו ובמקום לדבר אל הסלע החליטו להכות בו.

‎40 שנות מדבר, ‎40 שנות דיבור, הכשרה ארוכה ושיטתית, עד שבני ישראל יוכלו לנצל ולהעלות את המעלה שניתנה להם – מעלת הדיבור. ויקום דור חדש של הבנים שידע אולי להתחבר לדיבור ולשפת הקודש.

שבת שלום,

שמוליק

תגובה אחת

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. What an interesting approach ! How many times did I read Bamidbar and I never saw it this way. Thank you for your valuable contribution, Shmulik ! I'll never again see Bamidbar with the same eyes, and the practical lesson to draw from your commentary is so important – one can always do with a good boost of 'Hizuk in Shmirat Halashon. Thank you
    !