ד"ת לפרשת שמות | דבר תורה לפ"ש

"כי מן המים משיתיהו" – לכאורה יש פה בעיה תחבירית, כי על פי ההסבר הזה שמו היה צריך "משוי" ולא "משה" * ישי בדבר תורה שמסביר כי שם של אדם מצביע על מהות ויוצר זהות

אנחנו מתחילים לקרוא בספר חדש – ספר המתאר את תהליך התהוותו של עם, העם הישראלי. עַם שצמח מתוך עבדות מצרים ומשימתו עלי אדמות היא לצאת לחירות.

הספר בוחר להתחיל את עלילתו של העם היהודי בְּשֵמות – "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה".

מה מהותו של שֵם? שם מצביע על מהות, ושם יוצר זהות. הפעולה הראשונה שעשה אדם הראשון היא לקרוא ליצורי העולם בשמות, ובכך הוא הגדיר את מהותם – ליצור הפרוותי המיילל הוא קרא חתול, וכמו שמסביר המדרש בכך הוא הגדיר את מהותו של החתול כמחתל את ילדיו. ליצור הנובח הנמשך כל כך אחרי בעליו הוא קרא כלב ובכך הגדיר אותו כיצור שהוא כ-לב אבותיו – כמו הלב של אבותיו. כשבני אדם מולידים ילדים הדבר הראשון שהם עושים הוא להעניק להם שם, ובכך הם מייחדים את ילדיהם מכל השאר ומגלים אליהם בצורה זו את עומק הקשר הזיקה והאהבה  שישנה אליהם.

בצד השני עומדים להם אלו שניטלו מהם השמות. אלו שהפכו להיות מספרים בלבד במערכת גדולה של עבדוּת. אלו שההגדרה היחידה שלהם היא יכולת התפוקה היום-יומית שלהם ותו לא – העבדים. אם העבדים ביצעו את עבודתם – מה טוב, אם לא ביצעו – הם יוחלפו באחרים. במצרים עובר עם ישראל תהליך קשה כזה.

בתחילת הפרשה אנו מכירים את שמות בני ישראל היורדים מצרימה: 70 אנשים בעלי שמות, זהות, ומהות. אבל בהמשך הפרשה נעלמים השמות. האנשים הופכים להיות לאט לאט לעבדים. הם מאבדים את זהותם, מאבדים את שמם.

"ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד" – בני ישראל הופכים לדגים, המון גדול של אנשים הדומים זה לזה, בלי ייחוד, בלי זהות, בלי תכלית.

ואז בא משה. משה הוא לא שמו האמתי של מנהיג ישראל. שמו העברי, השם שניתן לו ע"י הוריו, איננו ידוע לנו . משה הוא השם שהעניקה לו בת פרעה. היא בת החורין, בעלת זהות בכירה ומובהקת, ראתה בילד הקטן שנגלה לעיניה אור מיוחד. היא ראתה בו את פוטנציאל החירות  – יצור עברי שאיננו נכנע לעבדות, בן חורין מלידה. אדם שעתיד לגאול את ישראל .

היא קוראת לו משה "כי מן המים משיתיהו". יש פה בעיה תחבירית, כי על פי ההסבר הזה שמו היה צריך  משוי – האדם שאותו משיתי. אבל בת פרעה נותנת לו תפקיד – תפקידו של משה הוא למשות. אתה משה המשוי, תפקידך יהיה למשות אחרים . וכשם שאני בת פרעה משיתי אותך והוצאתי אותך מלהיות עוד מספר בסטטיסטיקה העגומה של העבדות, ונתתי לך את זהותך ואת חירותך – אתה תמשיך ותמשה אחרים. אתה תמשה את העבדים היהודים מתהום הנשייה שלהם ותעניק להם שמות וזהות .תפקידך יהיה קשה ולעתים מתסכל כי לא קל להוציא עבד לחירות, אבל משימתך זו תלווה את עם ישראל בכל ימיו.

להפוך מעבד משועבד לבן חורין אמתי.

שבת שלום,

ישי

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.