3 סיכומים למפגש כסלו תשע"ד: אירוח הגרפולוג אילון בן יוסף

אוהד חשש להגיע למפגש, אבל בסוף העז והגיע, והוא לא מתחרט. ירון למד כמה דברים בתורת הגרפולוגיה שהוא משתוקק לבדוק על חבריו. ואילו א"ג הבין שלא משנה מה יהיה נושא המפגש הבא (גם אם יהיה על מצב גידולי החסה מאז פינוי גוש קטיף) – הוא מגיע! * סיכום המפגש המיוחד עם אילון בן יוסף