דבר תורה לפרשת בֹּא

מדוע נגאלו ישראל ממצרים? שלוש שיטות במדרש החוזר על מוטיב דומה "הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט ב…", אבל בכל פעם יש שוני בתוכן ההבטה – פעם בחשבונותיכם, פעם בעבודה זרה ופעם במעשים הרעים. מה פשר השינוי ומה זה קשור להומואים דתיים? * שמוליק בדבר תורה לפרשה