אורי הצדיק והנודניק

"השביל שלך אל עצמך" נכתב על דלת המשרד של הפסיכולוג של אורי, ושניהם מנסים למצוא מיהו אורי. הפסיכולוג שואל שאלות ואורי עונה, ומתחילה להצטבר רשימה שעונה על השאלה "מי אני", ומתגלה אורי הצדיק ואורי הנודניק ואורי שנעלם ונמחק ושבונה קירות