תוצאות סקר אקלים בית ספרי 2012

52% מהמשיבים חוו הטרדה מילולית על רקע נטייתם המינית * 47% מהמשיבים דיווחו כי הפיצו עליהם שמועות הקשורות לנטייתם המינית בבית הספר * אחד מכל ארבעה תלמידים הוטרד מינית בבית הספר בגלל נטייתו המינית * אחד מכל עשרה תלמידים חווה תקיפה פיזית בשל נטייתו המינית * 26% מהמשיבים ציינו כי הם חשים חוסר ביטחון בבית הספר עקב הנטייה המינית שלהם * ממצאי סקר שבדק את ההומופוביה בבתי ספר