החיבור הטבעי בין הימין הקיצוני להומואים

בני ציפר טוען כי בישראל חיות שתי קבוצות חברתיות, לכאורה מנוגדות, אך למעשה ניזונות זו מזו ותלויות זו בזו: הימין הקיצוני והקהילה ההומואית. ההומואים זקוקים לאויב מבחוץ, כמו אנסטסיה ואורי אריאל, כדי לתת תוקף לקיומם., וכך גם הימין הקיצוני