בעז קולומבוס בשיחה על מדיניות החמ"ד בכל הקשור להומוסקסואליות

האם לסלק תלמיד הומו מהישיבה? האם להשאיר אותו בתנאי פנימייה? האם מותר לשתף את הוריו? מה מדיניות החמ"ד בכל הקשור להומוסקסואליות? מפקח החינוך הדתי באגף ההתיישבותי של משרד החינוך, בעז קולומבוס, בהרצאה בנושא