כ' בטבת התשס"ז, 7.11.07 – הדיון הפומבי הרשמי הראשון של מכון פוע"ה

זה קרה לפני כשנתיים: בפעם הראשונה הרצה הרב מנחם בורשטין בנושא "יחס היהדות לבעלי נטיות הפוכות" במסגרת כינוס רשמי (!) של מכון פוע"ה, בהשתתפות מאות רבנים ואנשי חינוך * הכינוס נערך בכ' בטבת התשס"ז, 7 לינואר 2007, באולמי "נוף ירושלים", בית גן, ירושלים

ז´ באב התשס"ז, 22 ליולי 2007 – הדיון הפומבי הראשון של רבני צהר בעניין ההומואים הדתיים

והפעם: הדיון הפומבי הראשון של רבני צהר בעניין, תחת הכותרת "´ידעתי את מכאוביו´ – הדרכת בעלי נטיות הפוכות בגיל הנישואין", ובהשתתפות הרבנים: רונן לוביץ´, מנחם בורשטין ומרדכי הלפרין

ו´ באדר א´ התשס"ה, 15 בפברואר 2005 – הכינוס האורתודוקסי-חרדי הראשון שעסק בנושא ההומו-לסבי הדתי

והפעם: הכינוס החרדי-האורתודוקסי הראשון שעסק בנושא ההומו-לסבי הדתי * את הכינוס ארגן נפש ישראל – ארגון מקצועי בתחום בריאות הנפש המיועד לשומרי מצוות. הכנס נערך בו´ באדר א´ התשס"ה, 15 בפברואר 2005, בירושלים, תחת הכותרת "התערבות מועילה בבריאות הנפש, התורה ככלי להגברת כישורינו". במושב השתתפו רבנים, פסיכולוגים ועוד