הרב בזק על סוגיית הטיפולים הפסיכולוגיים: "העמדה המקצועית נגזרת מהשקפת העולם בנושא"

לפני הרב אמנון בזק, ר"ם בישיבת הר עציון, "העמדה הדתית הסוברת שצריך לשנות נטייה מינית ולכן הדבר אפשרי מנסה למעשה לפתור בקלות רבה מידי את הבעיה המוסרית והתיאולוגית ביחס ההלכה לחד-מיניים. במקביל, העמדה הליברלית שבכלל לא צריך לשנות נטייה מינית אינה לוקחת בחשבון את מצוקתם של חד-מיניים דתיים רבים, שעבורם אם פתרון כזה קיים, הוא יכול לפתור להם את הקונפליקט הגדול של חייהם"

הרב אמנון בזק: "לא ניתן לשנות את ההלכה"

"כל עוד אין לנו סנהדרין שיפסוק שפסוק מפורש בתורה "צריך להיות מובן באופן אחר, הרי שלא ניתן יהיה לסטות מן התורה ימין ושמאל. קשה עד מאוד לראות סמכות הלכתית משמעותית שתיקח על עצמה תפקיד שכזה ברמה הציבורית. מנגד, היחס למעמדם של החד-מיניים בחברה הדתית צריך להיות מתוך הרבה רגישות ואכפתיות" – הרב אמנון בזק נדרש לסוגיית ההומואים הדתיים